Data publikacji : 2015-06-29

ZDOLNOŚCI EMOCJONALNE KOBIET I MĘŻCZYZN A STOSOWANE STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Joanna PiekarskaDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

W niniejszym badaniu poszukiwano związku między dwiema zdolnościami emocjonalnymi (rozpoznawaniem i rozumieniem emocji) a strategiami radzenia sobie ze stresem, stosowanymi przez kobiety i mężczyzn. Analizy przeprowadzono na grupie 228 osób dorosłych (109 kobiet i 119 mężczyzn) w wieku 18–58 lat (Mwieku = 27,46 lat). Strategie radzenia sobie ze stresem mierzono kwestionariuszem COPE, do pomiaru zdolności emocjonalnych wykorzystano natomiast testy SIE-T i TRE. Uzyskane wyniki wskazały na istnienie różnic międzypłciowych w zakresie zdolno- ści rozumienia emocji i niektórych strategii radzenia sobie ze stresem. Zaobserwowano również różnice międzypłciowe w zakresie związków między zdolnościami emocjonalnymi a strategiami radzenia sobie ze stresem. Wynik ten może sugerować, że zdolności emocjonalne odgrywają odmienną rolę w radzeniu sobie ze stresem przez kobiety i mężczyzn.

Słowa kluczowe

rozpoznawanie emocji ; rozumienie emocji ; inteligencja emocjonalna ; strategie radzenia sobie ze stresem ; różnice międzypłciowe


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Piekarska, J. (2015). ZDOLNOŚCI EMOCJONALNE KOBIET I MĘŻCZYZN A STOSOWANE STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 1(15), 5-18. https://doi.org/10.21697/sp.2015.15.01.01

Wskaźniki altmetryczneWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie