Vol 1, Nr 15 (2015)

Spis treści

ARTYKUŁY

ZDOLNOŚCI EMOCJONALNE KOBIET I MĘŻCZYZN A STOSOWANE STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PDF
Joanna Piekarska 5-18
WZORCE FUNKCJONOWANIA RODZINY POCHODZENIA A INTELIGENCJA EMOCJONALNA MŁODYCH DOROSŁYCH PDF
EWA KOROL 19-32
POTRZEBY INDYWIDUALNE MAŁŻONKÓW O WYSOKIM I NISKIM POZIOMIE TRANSGRESJI PDF
ANDRZEJ DAKOWICZ 33-44
ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE A OBRAZ WŁASNEGO CIAŁA U KOBIET Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA SIĘ PDF
AGNIESZKA MIODUCHOWSKA-ZIENKIEWICZ 45-62

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z XXXV ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO "PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE" PDF
KAROLINA MACHUL 63-65

LISTA RECENZENTÓW

LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2015