Data publikacji : 2017-06-29

ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE A OBRAZ WŁASNEGO CIAŁA U KOBIET Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA SIĘ

AGNIESZKA MIODUCHOWSKA-ZIENKIEWICZDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska zaburzeń odżywiania się, obrazu własnego ciała i zachowań autoagresywnych, a także próba przedstawienia zależności między tymi zmiennymi u kobiet z zaburzeniami ożywiania się. Grupę badawczą (kliniczną) w projekcje stanowiło 25 kobiet ze zdiagnozowaną anoreksją lub bulimią, grupę kontrolną zaś – 30 kobiet zdrowych. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Ja cielesnego (Skala J-C) Beaty Miruckiej oraz Inwentarz psychologicznego syndromu agresji (IPSA-II) Zbigniewa B. Gasia. Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że kobiety z anoreksją i bulimią, w porównaniu do kobiet zdrowych, przejawiają większe tendencje autoagresywne. Ponadto w grupie badawczej niewłaściwy wizerunek ciała istotnie koreluje z nasileniem autoagresji. Uzyskane rezultaty przedyskutowano w świetle dotychczasowych wyników badań i teorii.

Słowa kluczowe

zachowania autoagresywne ; obraz własnego ciała ; zaburzenia odżywiania

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie