Nr 1 (2000)

Spis treści

ARTYKUŁY

Zaangażowanie religijne u osób należących do wspólnot neokatechumenalnych
Stanisław Tokarski 7-16
Osobowościowe uwarunkowania występowania sytuacji konfliktowych u młodych małżeństw
Urbańska Małgorzata, Jan Tylka 17-33
Przestrzeń psychologiczna w warunkach stanu uwięzienia
Andrzej Strzałecki, Marzena Mykytyn-Rosner 35-51
Cechy temperamentalne a style radzenia sobie ze stresem
Anna Jachnis 53-68
Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna
Andrzej Jakubik, Katarzyna Piaskowska 69-80

ARTYKUŁY POLEMICZNE

O psychologii inaczej.
Henryk Gasiul 135-152

METODY

Praktyczne zastosowanie metody „studium przypadku” w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu
Sławomir Ślaski 81-96
Polska adaptacja Skali Stresu Zawodowego C. L. Coopera, H. Kahna i S. Williama.
Jan Felicjan Terelak, Joanna Lewandowska 97-134