Nr 3 (2002)

Spis treści

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Osobowościowe i temperamentalne mechanizmy sprawnego zarządzania.
Andrzej Strzałecki, Agnieszka Kusal 5-20
Reaktywność jako cecha temperamentu a tolerancja stresu stomatologicznego.
Jan Felicjan Terelak, Rosińska Jolanta, Tadeusz Jasiński, Mariusz Turek, Małgorzata Margańska 21-39
Reaktywność jako właściwość temperamentalna a akustyczne cechy fali dźwięku mowy.
Stanisław Oziemski 41-51
Personalny wymiar religijności a poczucie koherencji i poczucie bezpieczeństwa.
Ewa Zasępa 53-67

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

Historyczne korzenie idei personalizmu w psychologii.
Ryszard Stachowski 69-82
Ku psychologii personalistycznej.
Zenon Uchnast 83-89
Rozwój człowieka a rozwój osobowy.
Maria Straś-Romanowska 91-104
Rozwój osobowy podstawą rozwoju osobowości.
Henryk Gasiul 105-118
Koncepcja pewności siebie.
Zbigniew Zaborowski 119-131
Zespół uzależnienia od Internetu.
Andrzej Jakubik 133-142

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej.
Romuald Jaworski 143-166
Czynniki kształtujące różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn.
Monika Kornaszewska 167-168
Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki - ewolucja poglądów.
Barbara Kamińska 187-195

ARTYKUŁY POLEMICZNE

Refleksje na temat stanu mentalnego kadry Sił Zbrojnych RP w okresie restrukturyzacji polskiej armii z perspektywy psychologii klinicznej.
Jan Felicjan Terelak 197-205

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sesji naukowej Perspektywa personalistyczna dla współczesnej psychologii.
Monika Kornaszewska, Tomasz Rowiński 207-210

RECENZJE

J. Makelson, B. J. Siciński, Człowiek przełomu tysiąclecia. Problemy psychologiczne. Materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki.
Władysław Chaim 211-216
G. : B. Harwas – Napierała, J. Trempała (red). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2000 PWN.
Grażyna Fabiszewska 216-217
J.F. Terelak, Psychologia stresu. Bydgoszcz 2001, Oficyna Wydawnicza Branta.
Mariusz Turek 219-221