Nr 5 (2004)


Opublikowane: 2018-08-22


ARTYKUŁY EMPIRYCZNE


Psychologiczne aspekty sytuacji startowej sportowca.

Marek Graczyk    Alicja Pęczak    Stanisław Wójtowicz   
117-124


Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe.

Jan Felicjan Terelak    Anna Hys - Martyńska   
141-162

Rola psychorysunku w psychiatrii.

Marta Kolwińska   
163-175


Pamięć i uczenie się u osób chorych na parkinsonizm idiopatyczny.

Anna Kołodziejczyk    Stanisław Tokarski   
187-205

Uwarunkowania osobowościowe alkoholizmu.

Elżebieta Aranowska    Artur Brustman   
207-231

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP