Vol 2, Nr 14 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

GRATYFIKOWANIE POTRZEB PRZEZ MASS MEDIA A POZIOM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH PDF
TOMASZ ROWIŃSKI, JOANNA GŁUSKOWSKA 5-23
RELIGIJNY SYSTEM ZNACZEŃ I POCZUCIE SENSU ŻYCIA JAKO PREDYKTORY EUDAJMONISTYCZNEGO DOBROSTANU PSYCHICZNEGO U OSÓB CHORYCH NA NOWOTWÓR PDF
DARIUSZ KROK 25-40
RELIGIJNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ U UCZESTNIKÓW OŚMIODNIOWYCH REKOLEKCJI IGNACJAŃSKICH PDF
CEZARY WILCZEK 41-57

METODY

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE POLSKIEJ ADAPTACJI KWESTIONARIUSZA DO BADANIA DOŚWIADCZENIA MISTYCZNEGO (MISTICAL EXPERIENCE) PDF
Stanisław Radoń 59-76

DONIESIENIA

ZAPOMNIANY DOKUMENT: „KSIĘGA PAMIĄTKOWA” PIERWSZEJ OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOTECHNICZNEJ WARSZAWA, STYCZEŃ 1930 PDF
WŁODZISŁAW ZEIDLER, HELMUT E. LÜCK 77-94

LISTA RECENZENTÓW

Lista recenzentów rocznika 2014: