- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

M

Adamczyk, Michał, WSD Diecezji Bydgoskiej

P

Andryszczak, Piotr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków

M

Bermúdez Vázquez, Manuel, University of Cordoba, Faculty of Philosophy and Letters, ul. Plaza Cardenal Salazar, s/n, 14071 Córdoba

F

Borek, Filip, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa


Buczkowska, Janina, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa

Buczkowska, Janina, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa (Polska)

P

Bylica, Piotr, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zakład Logiki i Metodologii Nauk, al. Wojska Polskiego 71A, 65−762 Zielona Góra

A

Cebula, Adam, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa

Cebula, Adam, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa

K

Chodasewicz, Krzysztof, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Zespół Filozofii Przyrody, ul. Nowy Świat, Warszawa

R

Cohen-Almagor, Raphael, The University of Hull, School of Law and Politics, ul. Cottingham Road, HU6 7RX Hull

Czekalski, Rafał, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

J

Czerniawski, Jan, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52, 31−044 Kraków

I

Czuma, Iwona, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

B

Díaz, Bárbara, Universidad de los Andes, History Institute, ul. Álvaro del Portillo 12455, Las Condes, Santiago de Chile

M

Dobrzeniecki, Marek, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum, ul. Dewajtis 3, 01–815 Warszawa

A

Drabarek, Anna, Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Department of Applied Social Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, ul. Szczęśliwicka 40, 02–353 Warszawa

Drozdek, Adam, Duquesne University, Department of Mathematics and Computer Science, ul. 440 College Hall, PA 15282 Pittsburgh

P

Duchliński, Piotr, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

T

Femiak, Tomasz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, ul. Katowicka 89, 45–061 Opole

J

Finnis, John, University College, OX1 4BH Oxford

M

Gierycz, Michał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01−938 Warszawa

Grabowski, Marian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny, Zakład Filozofii Chrześcijańskiej, ul. Gagarina 37, 87–100 Toruń

A

Gralewicz, Agnieszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa


1 - 25 z 132 elementów    1 2 3 4 5 6 > >> 
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP