Recenzenci

Redakcja raz w roku publikuje zbiorczą listę recenzentów, którzy w minionym okresie współpracowali z czasopismem, oceniając teksty zamieszczone we wszystkich numerach SPCh wydanych w minionym roku.

Redakcja wyraża wdzięczność wszystkim recenzentom, którzy współpracują z Redakcją, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia merytorycznego i formalnego poziomu czasopisma Studia Philosophiae Chrisrianae.

 

RECENZENCI W ROKU 2023

Emanuele Antonelli, Università degli Studi di Torino

Jarosław Babiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Barbora Baďurová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Anthony W. Bartlett, Bethany Center for Nonviolent Theology and Spirituality

Martina Ana Begić, Sveučilišta u Zagrebu 

Radoslava Brhlíková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Janina Buczkowska, profesor emerytowany 

Elizabeth Burns, King’s College, London

Stanisław Chankowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii 

Larysa Cherchyk, Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Pavol Dancák, Prešovská univerzita v Prešove 

Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Josef Dolista, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Wojciech Grygiel, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jadwiga Guerrero van der Meijden, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Břetislav Horyna, Slovenská akadémia vied 

Ján Hrkút, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Jarosław Janowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

Jarosław Jastrzębski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Andrea Klimková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Bogna Kosmulska, Uniwersytet Warszawski

Piotr Kozak, Uniwersytet w Białymstoku 

Jan Krokos, profesor emerytowany 

Robert A. Larmer, University of New Brunswick

Sławomir Leciejewski, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu 

Anna Lemańska, profesor emerytowany 

Slavomír Lesňák, Masarykova univerzita 

Bożena Listkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Krzysztof Maślanka, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki 

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Przemysław R. Nowakowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii 

Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave

Darrell P. Rowbottom, Lingnan University

Ryszard Sadowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Witold Salamon, Pontificia Università Antonianum, Roma 

Marek Sikora, Politechnika Wrocławska 

Kasper Sipowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

Daniel Spencer, University of St Andrews

Thomas Storck, The Chesterton Review

Stefan Szary, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Wojciech Szczerba, Von Hügel Institute at St Edmund’s College, University of Cambridge

Mariusz Tabaczek, Pontificia Universitas Studiorum a Sancto Thoma Aquinate in Urbe 

Mieszko Tałasiewicz, Uniwersytet Warszawski 

Paweł Tambor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Tomasz Tomasik, Uniwersytet Pomorski w Słupsku 

Wiesława Tomaszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Anna Varga-Jani, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Peter Volek, Katolícka univerzita v Ružomberku

Michał Wagner, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Robert Warchał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Zbigniew Wróblewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Monika Zaviš, Univerzita Komenského v Bratislave 

Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

RECENZENCI W ROKU 2022

Zbigniew Babicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jarosław Babiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Aleksander Bańka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Seweryn Blandzi, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Piotr Bylica, Uniwersytet Zielonogórski

Wojciech Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Andrej Démuth, Univerzita Komenského v Bratislave - Comenius University Bratislava

Dries Deweer, Tilburg University, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Piotr Duchliński, Akademia Ignatianum w Krakowie

Wiesław Dyk, profesor emerytowany

Mihail Evans, Institute for Advanced Studies, New Europe College in Bucharest

Saulius Geniusas, Chinese University of Hong-Kong

Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

David J. Gunkel, Northern Illinois University

Arkadiusz Gut, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sarah Horton, Boston College

Agnieszka Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marcin Kłosowski, Akademia Katolicka w Warszawie

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Martyna Koszkało, Uniwersytet Gdański

Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sławomir Leciejewski, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

Anna Lemańska, profesor emerytowany

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska

Jarosław Merecki, Pontificia Università Lateranense

Tomasz Mróz, Uniwersytet Zielonogórski

Tomasz Olchanowski, Uniwersytet w Białymstoku

Zbigniew Pańpuch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czesława Piecuch, Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie

Michał Piekarski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magdalena Płotka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Witold Płotka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Robert Poczobut, Uniwersytet w Białymstoku

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jacek Poznański, Akademia Ignatianum w Krakowie

Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ryszard Sadowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adriana Warmbier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Christian H. Wenzel, National Taiwan University

Mariusz Wojewoda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zbigniew Wróblewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Anna Zasuń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bartosz Żukowski, Uniwersytet Łódzki

 

RECENZENCI W ROKU 2021

Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

Adam Cebula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Wojciech Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filozofii

Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Wojciech P. Grygiel, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jacek Grzybowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Miłosz Hołda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Andrzej Kapusta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Filozofii

Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filozofii

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Anna Latawiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Sławomir Leciejewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Anna Lemańska, profesor emerytowany

Zbigniew Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutu Filozofii

Andrzej Łukasik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Filozofii

Piotr Mazur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Filozofii

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Korneliusz Policki, Université de Fribourg / Universität Freiburg

Wojciech Sady, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, Instytutu Filozofii i Socjologii

Tomasz Stępień, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Kordula Świętorzecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Mieszko Tałasiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

Mariusz Tkaczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filozofii

Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

Zbigniew Wróblewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filozofii

Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 

RECENZENCI W ROKU 2020

Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Uniwersytet Opolski

Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Henryk Benisz, Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii

Wessel Bentley, University of South Africa

Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Bylica, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Helena Ciążela, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Filozofii i Socjologii

Mario De Caro, University Roma Tre, Department of Philosophy

Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński

Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Michael Fuller, University of Edinburgh

Jacek Grzybowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Mark Harris, University of Edinburgh

Jan-Olav Henriksen, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society

Stanisław Janeczek, profesor emerytowany

Piotr Janik, Akademia Ignatianum w Krakowie

Stanisław Kijaczko, Uniwersytet Opolski

Agnieszka Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Wydział Filozofii

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jan Krokos, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anna Latawiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Leśniak, Uniwersytet Opolski

Zbigniew Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Mazur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Filozofii

Karol Michalski, Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii

Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filozofii

Piotr Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII

Przemysław Nowakowski, Polska Akademia Nauk

Mieczysław Omyła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji

Dariusz Piętka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jacek Poznański, Akademia Ignatianum w Krakowie

Fabien Revol, Interdisciplinary Centre for Ethics, Lyon Catholic University

Ryszard Sadowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Halina Święczkowska, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filozofii

Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk Biologicznych

Agnieszka Woszczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii

Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

RECENZENCI W ROKU 2019

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jarosław Babiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Grzegorz Dziewulski, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Richard Fafara, Adler-Aquinas Institute, USA

Saulius Geniusas, Chinese University of Hong Kong

Michał Głowala, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Jacek Grzybowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Curtis L. Hancock, Rockhurst University, Department of Philosophy, USA

Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Agnieszka Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Edmund Kowalski, Uniwersytet Lateranum, Rzym

Marek Lechniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Mazur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Przemysław Nowakowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

Michał Piekarski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Magdalena Płotka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Witold Płotka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Marek Porwolik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Wojciech Starzyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

Sławomir Szczyrba, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Roman Tomanek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rafał Urbaniak, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Jan Woleński, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

Anna Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 

RECENZENCI W ROKU 2018

Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Józef Bremer, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

John Broome, University of Oxford, Faculty of Philosophy

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Piotr Duchliński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Andrzej Gniazdowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

Lidia Grzesiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii

Miroslav Karaba, Trnava University in Trnava, Faculty of Theology

Marcin Karas, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

Anna Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Henryk Kiereś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Andrzej Klawiter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Katarzyna Kuś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Sean McGrath, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Michał Piekarski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Bertrand Souchard, Lyon Catholic University, Faculty of Philosophy

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Andrzej Wiercinski, Universität Augsburg, Institut für Philosophie

Agnieszka Woszczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

RECENZENCI W ROKU 2017

Piotr Andryszczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Henryk Anzulewicz, Albertus Magnus Institut, Bonn

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Adam Cebula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anna Drabarek, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Mark Harris, University of Edinburgh, School of Divinity

Henryk Kiereś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Agnieszka Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Iwona Krupecka, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Marek Łagosz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Włodzimierz Ługowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

Patrick Madigan, University of London, Heythrop College

Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Magdalena Płotka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Witold Płotka, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Vittorio Possenti, Ca' Foscari University of Venice, Department of Philosophy and Cultural Heritage

Neil Spurway, University of Glasgow, Division of Neuroscience and Biomedical Systems

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Zbigniew Wróblewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

 

RECENZENCI W ROKU 2016

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Henryk Anzulewicz, Albertus Magnus Institut, Bonn

Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dan Chitoiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

Pavol Dancák, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Wydział Teologii Grekokatolickiej

Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Piotr Duchliński, Akademia "Ignatianum", Wydział Filozofiiczny

Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

Janina Gajda-Krynicka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Radosław Kazibut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Alfred Kracher, Iowa State University

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Włodzimierz Ługowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Simon Nolan, Maynooth University, Department of Philosophy, Dublin

Joanna Odrowąż-Sypniewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Bogdan Ogrodnik, Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada

Eva Orbanová, Trnava University, Faculty of Philosophy and Arts

Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Zbigniew Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Marek Porwolik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Dariusz Sagan, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Andrzej Stefańczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Wiesław Wójcik, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki

Ryszard Zajączkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Teresa Zawojska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych

Michał Zembrzuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

RECENZENCI W ROKU 2015

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Wanda Bajor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Adam Cebula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Mario De Caro, University Roma Tre, Department of Philosophy

Anna Drabarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Piotr Duchliński, Akademia „Ignatianum”, Wydział Filozofiiczny

Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Laurenz Hudetz, Salzburg University, Department of Philosophy

Glenn Hughes, St. Mary’s University, San Antonio, Philosophy Department

Honorata Jakuszko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii

Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Stefan Konstańczak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Joshtrom Kureethadam, Salesian Pontifical University, Rome

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Jarosław Merecki, Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie, Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Edmund Morawiec, profesor emerytowany

Eva Orbanová, Trnava University, Faculty of Philosophy and Arts

Zbigniew Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Przemysław Rotengruber, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Peter Simons, Trinity College, Dublin, Department of Philosophy

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Tadeusz Szubka, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii

Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 

RECENZENCI W LATACH 2013–2014

Anton Adam, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jan Bielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Grzegorz Bugajak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dan Chitoiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

David Corner, Sacramento State University, Department of Philosophy

Martin Couniham, University of Southampton

Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Bogdan Dembiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Christian J. Feldbacher, University of Duesseldorf, Department of Theoretical Philosophy

Adam Filipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Peter Gratton, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy

Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

Jacek Grzybowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Przemysław Gut, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Helena Hrehovà, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Andrzej Kiepas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jerzy Kopania, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Srećko Kovač, University of Zagreb, Institute of Philosophy

Małgorzata Kowalewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana, Roma

Jan Krokos, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anne Kull, University of Tartu, Faculty of Theology

Anna Latawiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Zbigniew Liana, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Piotr Łaciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Sean McGrath, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy

Jacek Meller, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Gdańsk

Leon Miodoński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Edmund Morawiec, profesor emerytowany

Piotr Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Maria Nowacka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

Tereza Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Katarzyna Pachniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Andrzej Przyłębski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Marek Rosiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Karolina Rozmarynowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Markéta Šauerová, College of Sport and Education PALESTRA, Department of Pedagogic and Psychology, Praha

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Tomasz Stępień, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Brendan Sweetman, Rockhurst University, Department of Philosophy

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Kordula Świętorzecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Mieszko Tałasiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Michał Tempczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Filozofii

Marcin Tkaczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Roman Tomanek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Tyler Tritten, Armstrong Atlantic State University, College of Liberal Arts

Luís António Umbelino, Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras

Jakub Urbaniak, St. Augustine College of South Africa, Johannesburg

Andrzej Waleszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Maria-Magdalena Weker, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Paweł Zeidler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Wojciech Żełaniec, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 

RECENZENCI W LATACH 2011–2012

Stanisław Bafia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Seweryn Blandzi, IFiS PAN

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski

Martin Couniham, University of Southampton

Johannes Czermak, Uniwersytet w Salzburgu

Pavol Dancák, Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński

Dirk Evers, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski

Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska

Milan Jozek, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze

Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki

Tadeusz Kobierzycki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

 Jerzy Kopania, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana

Zbigniew Liana, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jerzy Machnacz, Politechnika Wrocławska

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska

Jacek Meller, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku

Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego

Mieczysław Omyła, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski

Zlatica Plašienková, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Jerzy Pogonowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski

Przemysław Rotengruber, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Andrzej Siemianowski, profesor emerytowany

Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

Stanisław Wszołek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Teresa Zawojska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Paweł Zeidler, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.