Rada naukowa

CZŁONKOWIE ZWYKLI

Wessel Bentley (University of South Africa)

Jonas Čiurlionis (Vilniaus Universitetas)

Andrej Démuth (Univerzita Komenského v Bratislave)

David Dunér (Lunds Universitet)

Wojciech Grygiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Joseph Koterski (Fordham University, New York) [+09.08.2021]

Piotr Mazur (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Balázs Mezei (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest)

Bruno Nobre (Universidade Católica Portuguesa, Braga)

Katarzyna Paprzycka-Hausman (Uniwersytet Warszawski)

Vittorio Possenti (Università Ca’ Foscari Venezia)

Paul Weingartner (Universität Salzburg)

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

prof. Wojciech Bołoz

prof. Mieczysław Gogacz

prof. Bernard Hałaczek

prof. Jan Krokos

prof. Anna Latawiec

prof. Anna Lemańska

prof. Ryszard Moń

prof. Edward Nieznański

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa