Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Anna Latawiec, UKSW, Instytut Filozofii, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

  1. prof. dr hab. Anna Lemańska, UKSW, Instytut Filozofii, Polska
  2. prof. dr hab. Jan Krokos, UKSW, Instytut Filozofii, Polska

Sekretarz redakcji

  1. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bugajak, UKSW, Instytut Filozofii, Polska
  2. prof. UKSW dr hab. Kordula Świętorzecka, UKSW, Instytut Filozofii, Polska