Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Anna Latawiec, UKSW, Instytut Filozofii, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Anna Lemańska, UKSW, Instytut Filozofii, Poland

prof. dr hab. Jan Krokos, UKSW, Instytut Filozofii, Poland

Sekretarz redakcji

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bugajak, UKSW, Instytut Filozofii, Poland

prof. UKSW dr hab. Kordula Świętorzecka, UKSW, Instytut Filozofii, Poland

Rada Naukowa

Cyril Diatka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia

Bernard Hałaczek, UKSW, Warszawa, Poland

Helena Hrehovà, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovakia

Andrzej Kiepas, UŚ, Katowice, Poland

Joseph Koterski, Fordham University, New York, Poland

Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Poland

Andrzej Półtawski, Poland

Stanisław Wszołek, UPJPII, Kraków, Poland

Paul Weingartner, Universität Salzburg, Austria

Gerhard Zecha, Universität Salzburg, Austria

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP