Zespół redakcyjny

 

Redaktor naczelny: prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński, UKSW, Instytut Filozofii (a.swiezynski@uksw.edu.pl) [filozofia przyrody, filozofia nauki]

 

Zastępca redaktora naczelnego: prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka, UKSW, Instytut Filozofii (k.swietorzecka@uksw.edu.pl) [logika]

 

Sekretarz redakcji: dr hab. Dariusz Kucharski, UKSW, Instytut Filozofii (d.kucharski@uksw.edu.pl) [historia filozofii nowożytnej i współczesnej]

 

Członkowie redakcji - redaktorzy tematyczni:

  • prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski, IF UKSW (j.grzybowski@uksw.edu.pl) [filozofia polityki, filozofia kultury, filozofia religii]
  • prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński, IF UKSW (a.kobylinski@uksw.edu.pl) [etyka, bioetyka]
  • prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka, IF UKSW (d.pietka@uksw.edu.pl) [metafizyka, ontologia]
  • prof. dr hab. Robert Piłat, IF UKSW (r.piltat@uksw.edu.pl) [epistemologia, teoria poznania]
  • prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka, IF UKSW (m.plotka@uksw.edu.pl) [historia filozofii starożytnej i średniowiecznej]

 

Redaktorzy językowi:

  • dr Simone Marini (Trinity College Dublin) - język angielski
  • dr Alicja Brzuska-Kępa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny) - język polski
  • mgr Ewa Różańska (abs. Uniwersytet Gdański) - język polski
 
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa