Cel i zakres tematyczny

Zakres tematyczny publikowanych artykułów jest bardzo szeroki. Dotyczą one przede wszystkim człowieka zanurzonego w świat, a zarazem otwartego na Boga. Czasopismo chce być swoistym „areopagiem”, na którym ścierają się różnorodne poglądy teologiczne. Niezmiennie pozostaje zainteresowane takimi dyscyplinami naukowymi jak:

filozofia, a zwłaszcza filozofia człowieka i filozofia kultury teologia, a w niej teologia dogmatyczna, fundamentalna, moralna, pastoralna, teologia duchowości literaturoznawstwo, szczególnie historia i teoria literatury oraz literatura religijna nauki psychologiczne i pedagogiczne i te, które wspierają człowieka z jego aktualnymi wyzwaniami, przed którymi nieustannie staje.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP