Recenzenci

Artykuły w ST 40/2022 recenzowali:

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa;
Ks. dr Robert Bączek – WSD Łomża;
Bp dr hab. Henryk Ciereszko – AWSD Białystok;
Ks. dr Mirisłav Dovda – UW – Wilno Litwa;
Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – UKSW Warszawa;
Ks. dr Jacek Froniewski – PWT Wrocław;
Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz – prof. UWM Olsztyn;
Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM Poznań;
Ks. dr hab. Krystian Kałuża – prof. UO Opole;
Ks. dr hab. Artur Kasprzak – UKSW Warszawa;
Ks. dr Zdzisław Kieliszek – UWM Olsztyn;
Dr hab. Elżbieta Kotkowska – prof. UAM Poznań;
Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław;
Ks. dr hab. Józef Łupiński – prof. UKSW Warszawa;
Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW Warszawa;
Ks. dr hab. Witold Ostafiński – prof. UPJPII Kraków;
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW Warszawa;
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB Białystok;
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak – prof. KUL Lublin;
Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – WSH Radom;
Ks. dr hab. Piotr Rossa – UAM w Poznaniu;
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz –LMU – Monachium Niemcy;
Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski – UKSW Warszawa;
Ks. dr hab. Roman Słupek SDS, prof. PWT;
Ks. dr Paweł Tarasiewicz – AAI Mani-tou Springs USA;
dr hab. Paweł Warchoł OFMConv – prof. KPSW Bydgoszcz;
Ks. dr hab. Damian Wąsek – prof. UPJPII Kraków.

Artykuły w ST 2021 recenzowali:

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa
Ks. dr Robert Bączek – WSD Łomża
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński – prof. KUL Lublin
Bp dr hab. Henryk Ciereszko – AWSD Białystok
Ks. dr Mirisłav Dovda – UW – Wilno Litwa
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk – KUL – Lublin
Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – UKSW Warszawa
Dr Małgorzata Frąckiewicz – UwB – Białystok
Ks. dr Jacek Froniewski – PWT Wrocław;
Ks. prof. dr hab. Władysław Głowa – KUL – Lublin
Prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis – UW Wilno – Litwa
Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz – prof. UWM Olsztyn
Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM – Poznań
Ks. dr hab. Krystian Kałuża – prof. UO Opole
Ks. dr hab. Artur Kasprzak – UKSW Warszawa
Ks. dr Zdzisław Kieliszek – UWM Olsztyn
Dr hab. Elżbieta Kotkowska – prof. UAM Poznań
Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław
Ks. dr Bogusław Kulesza – Modena Italia
Ks. dr hab. Józef Łupiński – prof. UKSW – Warszawa
Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – KUL – Lublin
Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód – prof. PWT – Wrocław
Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – UŚ – Katowice
Ks. dr hab. Andrzej Najda – prof. UKSW – Warszawa
Ks. dr hab. Witold Ostafiński – prof. UPJPII Kraków
Ks. prof. dr hab. Mieczysłąw Ozorowski – UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki – KUL – Lublin
Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor – KUL- Lublin
Ks. dr Leszek Pintal – KUL – Lublin
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB – Białystok
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – KUL Lublin
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak – prof. KUL Lublin
Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – UJK Kielce
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki – KUL Lublin
Ks. dr hab. Piotr Rossa – UAM w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki – WT UMK – Toruń
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz –LMU – Monachium Niemcy
Ks. dr hab. Anastazja Seul – prof. UZ – Zielona Góra
Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – UKSW – Warszawa
Ks. dr hab. Jerzy Sikora – UKSW – Warszawa
Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski – UKSW – Warszawa
Ks. dr hab. Marcin Składanowski – prof. KUL – Lublin
Ks. dr hab. Stanisław Suwiński – prof. UMK Toruń
Ks. dr hab. Roman Słupek SDS, prof. PWT;
Ks. dr Paweł Tarasiewicz – AAI Mani-tou Springs USA;
O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv – prof. KPSW Bydgoszcz;
Ks. dr hab. Damian Wąsek – prof. ucz. UPJPII Kraków
Ks. dr hab. Adam Wojtczak OMI – prof. UAM Poznań
Ks. prof. dr hab. Josef Żmijewski – UK Fulda – Niemcy

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.