„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są czasopismem naukowym podejmującym refleksję teologiczną. Powstały w 1983 roku z inicjatywy bpa Edwarda Ozorowskiego i ks. prof. Józefa M. Dołęgi w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej. Czasopismo, będąc rocznikiem, ukazuje się nieprzerwanie od roku 1983.

Obecnie „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” pozostają otwarte na wymianę myśli naukowej i współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy obecność w radzie naukowej wybitnych specjalistów, uniwersyteckich naukowców z krajów Europy i Ameryki Północnej. Roczniki jako czasopismo naukowe pragnie spełniać wysokie standardy punktacji krajowej i międzynarodowej.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
  • BazHum
  • CEEOL
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
  • filozofia, literaturoznawstwo, nauki biblijne, nauki teologiczne, pedagogika, polonistyka, psychologia
MEiN 40 (2023)
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEEOL

Ogłoszenia

Nowa punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023r.

2023-07-21

Informujemy, że w najnowszej punktacji czasopism naukowych na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023r. „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża" uzyskały 40 punktów. Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Najnowsza punktacji MEiN z dnia 1 grudnia 2021r.

2021-12-02

Informujemy, że w najnowszej punktacji czasopism naukowych na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża" uzyskały 20 punktów. Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.