Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Ks. dr Wojciech Turowski – redaktor naczelny
Ks. dr hab. Stanisław Biały – zastępca redaktora naczelnego
Ks. dr Łukasz Borowski – sekretarz
Ks. dr Marian Strankowski AWSD Białystok, Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski WSD Drohiczyn, Ks. dr Robert Bączek WSD Łomża

Rada naukowa:

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk (UKSW Warszwa)
Ks. prof. dr hab. Detlev Domeyer (Dortmund, Niemcy),
Prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis (UW Wilno, Litwa),
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa),
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski (UwB Białystok),
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (LMU Monachium, Niemcy),
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL Lublin),
Ks. dr Charles Vianney Tanke, (UCAC w Yaounde, Kamerun),
Ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-AquinasInstitute, Mani-tou Springs, CO, USA).

Redaktorzy językowi:

język angielski – Joanna Kossewska
język włoski – Oria Ferraguti
język rosyjski/białoruski – dr Юpий Пobaйбa
język niemiecki – dr Kathrin Maier

Redaktorzy tematyczni:

Filozofia – Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód (prof. PWT Wrocław)
Humanistyka – Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (WSH Radom)
Nauki Społeczne – Ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSnR UKSW)
Prawo Kanoniczne – Ks. dr Marcin Wasielewski (WSD Łomża)
Teologia – Ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża)

Artykuły w ST 41/2023 recenzowali:

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa
Ks. Rober Bączek – UKSW/WSD Łomża
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński – prof. KUL Lublin
Ks. dr Mariusz Chrostowski – KU Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
Bp dr hab. Henryk Ciereszko UKSW/AWSD Białystok
Dr hab. Adam Drozdek – prof. DU Pittsburgh, USA
Ks. dr hab. Jacek Froniewski – PWT Wrocław
Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz – UWM Olsztyn
Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM Poznań
Ks. dr hab. Krystian Kałuża – prof. UO Opole
Dr hab. Elżbieta Kotkowska – prof. UAM Poznań
Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław
Ks. dr hab. Dominik Kubicki – UAM Poznań
Ks. dr Wojciech Kućko – UKSW Warszawa
Prof. dr hab. Jarosław Ławski – UwB Białystok
Ks. dr hab. Józef Łupiński – prof. UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW Warszawa
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB Białystok
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – KUL Lublin
Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – WSH Radom
Ks. dr hab. Piotr Rossa – UAM Poznań
Ks. dr hab. Jerzy Sikora – prof. UKSW Warszawa
Ks. dr hab. Roman Słupek – prof. PWT Wrocław
Ks. dr Paweł Tarasiewicz – AAI Mani-tou Springs USA
Ks. dr Grzegorz Wąchol – UPJPII Kraków

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.