Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – redaktor naczelny
Ks. dr Wojciech Turowski – zastępca redaktora naczelnego
Ks. dr hab. Stanisław Biały – sekretarz
Ks. dr Marian Strankowski – rektor AWSD Białystok
Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Syczewski – rektor WSD Drohiczyn
Ks. dr Robert Bączek – rektor WSD Łomża

Rada naukowa:

Ks. prof. dr hab. Detlev Domeyer (Dortmund, Niemcy),
Prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis (UW Wilno, Litwa),
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa),
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski (UwB Białystok),
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (LMU Monachium, Niemcy),
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL Lublin),
Ks. dr Charles Vianney Tanke, (UCAC w Yaounde, Kamerun),
Ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-AquinasInstitute, Mani-tou Springs, CO, USA),
Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UKSW Warszawa),
Ks. prof. dr hab. Josef Żmijewski (Fulda, Niemcy)

Redaktorzy językowi:

język angielski – Joanna Kossewska
język włoski – Oria Ferraguti
język rosyjski/białoruski – dr Юpий Пobaйбa
język niemiecki – dr Kathrin Maier

Redaktor statystyczny:

Ks. dr Dariusz Tułowiecki

Redaktorzy tematyczni:

Filozofia – Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód (PWT Wrocław)
Humanistyka – Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (WSH Radom)
Nauki Społeczne – Ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSnR UKSW)
Prawo Kanoniczne – Ks. dr hab. Jarosław Sokołowski (UKSW Warszawa)
Teologia – Ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża)

Artykuły w ST 39/2021 recenzowali:

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – prof. UKSW Warszawa; Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński – prof. KUL Lublin; dr Małgorzata Frąckiewicz – UwB – Białystok; Ks. dr Jacek Froniewski – PWT Wrocław; Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk – prof. UAM Poznań; Ks. dr hab. Artur Kasprzak – UKSW Warszawa; Ks. dr Zdzisław Kieliszek – UWM Olsztyn; Ks. dr Arkadiusz Kruk – PWT Wrocław; Ks. dr Bogusław Kulesza – Modena Italia; Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW Warszawa; Ks. dr hab. Witold Ostafiński – prof. UPJPII Kraków; Ks. prof. dr hab. Mieczysłąw Ozorowski – UKSW Warszawa; Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – prof. UwB Białystok; Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – KUL Lublin; Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak – prof. KUL Lublin; Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – UJK Kielce; Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki – KUL Lublin; Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski – KUL Lublin; Ks. dr hab. Stanisław Suwiński – prof. UMK Toruń; Ks. dr hab. Adam Wojtczak OMI – prof. UAM Poznań.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP