Studia Theologica Varsaviensia

Baner

OPIS CZASOPISMA
Studia Theologica Varsaviensia jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Pismo składa się z trzech zasadniczych części: rozpraw i artykułów (prezentowanych tematycznie), działu "Varia" zawierającego inne artykuły naukowe i sprawozdania z konferencji naukowych, omówienia i recenzje. Dołączmy także Kronikę Wydziału Teologicznego UKSW.

INDEKSOWANE W:

Polska Bibliografia Naukowa ; BAZHUM ; CEJSH

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.21697/stv
ISSN (Print): 0585-5594

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...