Data publikacji : 2023-02-08

Odnowa teologii szansą dla Kościoła i wiary. Projekt Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Jarosław BabińskiMarzena KuczyńskaAbstrakt

Obecnie wiele się mówi o kryzysie Kościoła i jednocześnie wskazuje drogi jego naprawy. Problem jest na pewno złożony. Wiele czynników ma bowiem wpływ na kondycję wiary i Kościoła. Benedykt XVI wskazuje jako na jeden z wielu – konieczność odnowy teologii. Postuluje intensywny wysiłek obrony jej naukowej autonomiczności, doceniając wartość dialogu z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza filozofią. Przypomina także o zadaniach teologii w Kościele i świecie. Podkreśla zwłaszcza jej eklezjalność, chrystocentryczność oraz obowiązek nieustannej obrony prawdy.

Słowa kluczowe:

Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, odnowa teologii, misja teologii, filozofia w teologiiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Babiński, J., & Kuczyńska, M. (2023). Odnowa teologii szansą dla Kościoła i wiary. Projekt Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Studia Theologica Varsaviensia, 60(2). https://doi.org/10.21697/stv.11579

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP