Data publikacji : 2023-02-08

Spojrzenie na Vanitas Antoniego de Peredy

Cyprian CzernickiAbstrakt

W tej pracy autor podejmuje próbę interpretacji obrazu Vanitas Antoniego de Peredy. We wstępie malarstwo Peredy osadzone zostaje w szerszym kontekście sztuki hiszpańskiej z okresu baroku, w oparciu o literaturę z zakresu historii sztuki. Następnie autor przechodzi do próby interpretacji treści obrazu, w której korzysta z fragmentów Księgi Koheleta. Której motywy zgodnie z przypuszczeniem autora mogły być jedną z inspiracji dla samego Peredy.

Słowa kluczowe:

malarstwo hiszpańskie, malarstwo barokowe, vanitas, malarstwo wanitatywne, Antonio de PeredaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Czernicki, C. (2023). Spojrzenie na Vanitas Antoniego de Peredy. Studia Theologica Varsaviensia, 60(2). https://doi.org/10.21697/stv.11580

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP