Data publikacji : 2023-02-08

Ograniczenie własności nieruchomości naruszeniem godności właściciela

Katarzyna KarpackaAbstrakt

Wychodząc z założenia, że godność człowieka stanowi aksjologiczną podstawę wszelkich praw i jest naczelną wartością konstytucyjnego katalogu praw i wolności, bytem niezaprzeczalnym,

niezbywalnym, opracowanie dowodzi, że w rzeczywistości, w świetle aktualnych przepisów, ustawodawca w różny sposób rozumie i chroni godność podmiotów prawa. Jest to szczególnie widoczne w relacjach lokatora i właściciela nieruchomości. Dysproporcja w tym zakresie powoduje, że prawo nie zawsze wyraża takie wartości jak sprawiedliwość, dobro i równość. Przepisy, zawężając granice prawa własności, wpływają na możliwość pełnego korzystania z rzeczy przez właściciela lokalu. Jednocześnie chronią lokatora tylko w określonych sytuacjach, przy użyciu minimalnych środków ochrony, bez realizacji kompleksowej polityki mieszkaniowej, która spełniłaby potrzeby mieszkaniowe osób, które nie są w stanie zaspokoić ich samodzielnie. Ten konflikt praw i godności utrzymuje się od wielu lat, dodatkowo pogłębiany kolejnymi nowelizacjami przepisów. W konsekwencji prowadzi to wielu bezprawnych sytuacji, które bezpośrednio naruszają godność obu stron.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Karpacka, K. (2023). Ograniczenie własności nieruchomości naruszeniem godności właściciela. Studia Theologica Varsaviensia, 60(2). https://doi.org/10.21697/stv.11582

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP