Opublikowane: 22023-12-15 — zaktualizowane 2023-06-27

Wersje

Jedyność Boga jako źródło jedności Chrześcijan „W Chrystusie” (Ga3,20. 28). Przesłanki egzegetyczno-retoryczne

Dariusz Sztuk
Studia Theologica Varsaviensia
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/stv.13586

Abstrakt

Aby być dziedzicami obietnic złożonych przez Boga Abrahamowi, Galaci zabiegali o zapewnienie sobie jedności z Abrahamem. Upatrujący to bardziej w zewnętrznym zachowaniu Prawa Iudaizzantes twierdzili, że konieczne jest przyjęcie obrzezania. W analizowanym fragmencie widzimy, że Apostoł Paweł wykazuje, iż wiara w Chrystusa i chrzest ustanawiają tak bliskie więzi między
wierzącymi i Abrahamem, że są one silniejsze niż te wynikające z obrzezania. Już przez wiarę i chrzest chrześcijanie należą do Chrystusa. A to On właśnie jest jedynym potomkiem, którego dotyczy obietnica. Wynika więc z tego jasno, że
wierzący w Chrystusa są „potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami”. Wartością więc, w liście wyrażoną przez proste formy liczebnika unum, jest włączenie adresatów i wszystkich chrześcijan w krwiobieg Bożych planów. Znajdują one swój wyraz w wyznawaniu wiary w jedynego Boga, który nie tylko wychowuje i zbawia swój lud, ale również prowadzi do komunii życia z Jezusem Chrystusem wszystkich tych, którzy „pochodzą z wiary” (Ga 3,7). W tej perspektywie sąw szerokim znaczeniu jedynymi potomkami, którym Bóg złożył swoją obietnicę.

Słowa kluczowe:

Jedyność Boga, jedność w Chrystusie, jedność chrześcijan, List do Galatów 3,20.28, Ga 3,20.28, Abraham

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sztuk, D. (2023). Jedyność Boga jako źródło jedności Chrześcijan „W Chrystusie” (Ga3,20. 28). Przesłanki egzegetyczno-retoryczne. Studia Theologica Varsaviensia, 61(1), 10–49. https://doi.org/10.21697/stv.13586 (Original work published 15 grudzień 2023)

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.