OBRAZ ŚMIERCI CZŁOWIEKA W POSOBOROWEJ LITURGII

JAN DECYK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2015.53.2.10

Abstrakt


W analizowanych tekstach śmierć człowieka ukazywana jest w powiązaniu ze zbawczymi wydarzeniami Chrystusa, z Jego Misterium Paschalnym, z prawdą o Bożym miłosierdziu, a także z chrześcijańską nadzieją życia wiecznego. Bóg, który wskrzesił z martwych Chrystusa, pragnie bowiem dla grzesznika życia, a nie śmierci.

Teksty liturgii za zmarłych stanowią świadectwo wiary Kościoła w życie wieczne, którego fundamentem jest Jezus Chrystus w misterium Śmierci i Zmar- twychwstania. Od chwili chrztu wierzący są w to misterium włączeni, ono towa- rzyszy ich całemu ziemskiemu życiu aż po dzień śmierci. Do tego faktu nawiązuje także Liturgia Godzin za zmarłych. Kościół otacza zmarłych modlitwą, sprawuje w ich intencji Eucharystię, która głosi śmierć Pana żyjącego: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. Godne spożywanie Chleba i picie Kielicha jest głoszeniem śmierci Pana, dziś żyjącego, aż powtórnie przyjdzie. Pogłębianie tej więzi dokonuje się poprzez Eucharystię, będącą najdobitniejszym świadectwem miłości Boga do człowieka, ucieleśnionej w Chrystusie.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Botte B., Les plus anciennes formules de priere pour les morts, w: La maladie et la mort du chretien dans la liturgie, Roma 1975, s. 90-93.

Czerwik S., Modlitwa eucharystyczna, w: W. Świerzawski (red.), Msza Święta. Mysterium Christi, Kraków 1992, s. 274-275.

Decyk J., Rzeczywistość eschatyczna człowieka według modlitw za zmarłych Mszału Rzymskiego Pawła VI, Warszawa 1995.

Góralczyk P., Sens życia, sens śmierci. W pełni osobowe spotkanie z Chrystu- sem, Ząbki 2003.

Goutierre M.-D., Człowiek w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie?, (tłum.) A. Kuryś, Kraków 2001.

Janicki J., Misterium Paschalne w Mszale Rzymkim Pawła VI, Warszawa 1992. Jungmann J., Missarum Solemnia, t. 3, Paris 1954.

Nadolski B., Liturgika, t. 4, Eucharystia, Poznań 1992.

Nelidow A., Rite des Junerailles des enfants, w: La maladie et la mort du chrétien dans la liturgie, Roma 1975, s. 229-242.

Roguet A., Messe per le esequie dei bambini, „Rivista Liturgica”, 58(1971) nr 3, s. 408-414.

Triacca A., Per una lettura liturgica dei prefazi (pro defunctis) del nuovo Messale Romano, „Rivista Litugica” 58 (1971), nr 3, s. 382 nn.

Turck A., Note sur le finerailles d’efants non baptises, „La Maison-Dieu”, 101 (1970), s. 113-118.

Wardi A., Johnson C., The prefaces of the Roman Missal, Roma 1989.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.