Data publikacji : 2017-09-20

Pedagogia wstydu - refleksja filozoficzna

Maria BoużykDział: Artykuły

Abstrakt

The article addresses the problem of legitimacy and form of a pedagogy of shame. It consists of two parts. Part I is concerned with the ontological dimension of shame and Part II deals with the education of shame as an important part of the development of human character. Shame is interpreted as a spontaneous protection of human dignity: it is an affectionate signal to identify the value of the external parts of the human personal being (as corporeality and sexuality) only in relation to the value of its inner (spiritual) part. A human being is a unity of body and soul. The value of body is brought by this unity. The experience of shame dignity and, as such, can be strengthened through the acquisition of moral competences that integrate the human realm of emotionality and mentality.

Słowa kluczowe

wstyd ; godność ; wychowanie ; sprawność moralna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie