Pedagogia wstydu - refleksja filozoficzna

Maria Boużyk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.1.06

Abstrakt


The article addresses the problem of legitimacy and form of a pedagogy of shame. It consists of two parts. Part I is concerned with the ontological dimension of shame and Part II deals with the education of shame as an important part of the development of human character. Shame is interpreted as a spontaneous protection of human dignity: it is an affectionate signal to identify the value of the external parts of the human personal being (as corporeality and sexuality) only in relation to the value of its inner (spiritual) part. A human being is a unity of body and soul. The value of body is brought by this unity. The experience of shame dignity and, as such, can be strengthened through the acquisition of moral competences that integrate the human realm of emotionality and mentality.

Słowa kluczowe


wstyd; godność; wychowanie; sprawność moralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejuk A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Navo, Warszawa 2006.

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1956.

Arystoteles, Retoryka, Poetyka, przeł. H. Podbielski, PWN, Warszawa 1988.

Czykwin E., Wstyd, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 75.

Grzywocz K., Wstyd, „Zeszyty formacji duchowej” nr 41 (2008), s. 72−90.

Terruwe A., Baars C., Integracja Psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, Wyd. „W drodze”, Poznań 1987.

Tomasz z Akwinu, Skrót zarysu teologii (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, F. W. Bednarski (red. skrót i objaśnienia), Wyd. Antyk–M. Dybowski, Warszawa 2000.

Scheler M., O wstydzie i poczuciu wstydu, tłum. M. Świtalska, w: Wstyd i nagość, M. Grabowski (red.), Wyd. UMK, Toruń 2003

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 1994.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1-3, RW KUL, Lublin 1986.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.