Artysta między godnością a zawstydzeniem. "Impresje" nie tylko o dokonaniach artystycznych

Henryk Nadrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.1.08

Abstrakt


The achievements of each artist are connected to his craftsmanship, professionalism, and most importantly his vocation. His personal decisions regarding his art have a direct impact on it, as he can act in a positive and responsible way, or negative with destructive and demoralizing way. Often we hear of the “priesthood” of an artist and of his prophetic mission, which becomes an annunciation and a kind of epiphany of beauty. To that end, many say that artists through their work bring salvation to many. In many ways, art plays an essential part in fulfilling Theology by giving it a commentary. In a specific way it is connected to sacramental art, which has many layers. This sort of art should always be decent and respectful and at the same time make it easier for people to connect to God, during the liturgy, as well as during the personal prayer, meditation, contemplation and adoration. These pieces of art should always create a sense of unity and harmony. After all, we always look and search for a deeper meaning of art, not forgetting its iconological and theological sense. When we talk about art that is considered shameless, we also touch the artist’s lack of professionalism, inability to create high class art; its cheapness and plagiarism, but also it’s destructive, full of degradation and demoralizing context. In the context of the religious sacrum, those negative behaviors in art, together with its loss of prophetic and sacred meaning, often lead to: profanation, heresy, blasphemy, and idolatry. A great abuse of freedom of expression that cannot be tolerated is an absolute ignorance when it comes to God, dismissing God altogether while promoting self. At the same time, the recipient is ignored and disdained. Still just as valid today are the importance of dialogue and the cooperation of three different backgrounds: The artists, investors and consumers. The achievements of the artists should not only enhance the heritage of given generation, but most importantly lift up the spirit of believers and even making easier for them to reach salvation

Słowa kluczowe


wstyd; bezwstyd; twórczość; piękno; godność; tandeta; demoralizacja; bałwochwalstwo; desakralizacja; dyktatura relatywizmu, nihilizmu i komercjalizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambroży św., Hexaemeron, tłum. W. Szołdrski CSsR, Warszawa 1969.

Apokryfy ewangeliczne, t. I, red. ks. M. Starowieyski, Lublin 1980.

Arystoteles, Etica nicomachea IV,7,1124a-8.1125.

Buchsel M., Kessler H.L., Müller R., The Atrium of San Marco in Venice. The Genesis and Medieval Reality of the Genesis Mosaics, Berlin 2014.

Carli E., Il pergamo del Duomo di Pisa, Pisa 1975.

Caviness M.H., A Son’s Gaze of Viriliphobia?, [w:] The Meaning of Nudity in Medieval Art, ed. S.C.M. Lindquist, Burlington (USA) 2012, s. 103-148.

Dacos N., Arte italiana e arte antica, [w:] Storia dell’arte italiana, I/3, ed. G. Previtali, Torino 1979.

Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale, t. VIII, Roma 1966.

Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, wstęp, tłumaczenie, przypisy M. Przyszychowska, Kraków 2006.

Histoire du corps, t. I-III, red. A. Corbin, J. Vigarello, Paris 2005 (tłum. polskie T. Stażyński, Historia ciała, t. I-III, Gdańsk 2011).

Historia życia prywatnego t. I-II, red. P. Veyne, tłum. W. Gilewski, K. Skawin, Wrocław 1998.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008.

Jesnick I.J., The Image of Orpheus in Roman Mosaic, Bar 1997.

Jullian R., Les persistances romanes dans la sculpture gothique italienne, „Cahiers de civilisation médiévale X-XII siècles” 3 (1960), s. 295-335.

Katzenellenbogen A., Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval Art from Christian Times to the Thirteenth Century, New York 1964.

Le Goff J., Troung N., Historia ciała w średniowieczu, tłum. I. Kania, Warszawa 2006.

Long J.C., The Survival and Reception of the Classical Nude: Venus in the Middle Ages, [w:] The Meaning of Nudity in Medieval Art, ed. S.C.M. Lindquist, Burlington (USA) 2012.

Malaguzzi S., Botticelli Artysta i dzieło, Warszawa 2005.

Mazurczak U., Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii, t. I, Lublin 2012, s. 35-124.

Mellini G.L., Giovanni Pisano, Milano 1971.

Os H.W. van, Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei 1300-1450, 's-Gravenhage 1969.

Paciorek A. ks., Mazurczak U., Gdy Jezus narodził się w Betlejem. Ewangelia dzieciństwa z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym, Lublin 2005.

Panofsky E., Die Renaissancen der europäischen Kunst, Frankfurt am Main 1979.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1971.

Romano S., Riforma e Tradizione 1050-1198. La pittura medievale a Roma 312-1431. Corpus e Atlante, vol. IV, Roma 2016.

Saxl F., A spiritual Encyclopedia of the later Middle Ages, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 5 (1942), s. 85-134.

Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przełożył, przypisami i wstępem opatrzył R. Popowski SDB, Warszawa 2014.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. IX, Warszawa 1967.

Szram M. ks., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.

Szram M. ks., Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Lublin 2014.

Świechowski Z., Strzelno romańskie. Początki Strzelna na tle regionu i jego sieci drożnej, [w:] Strzelno Romańskie. Zbiór studiów, Strzelno 1972, s. 5-24.

Toesca P., Pietro Cavallini, Milano 1960.

Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna, t. VII: O człowieku (I, q. 85-102), tłum. P. Bełch, London 1980.

Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna, t. X: Uczucia (I-II, q. 22-48), przeł. J. Bardan, obj. prof. F.W. Bednarski OP, London 1965.

Waddington R.B., The Iconography of Silence and Chapman’s Hercules, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes“ 33 (1970), s. 35-60.

Walicki M., Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. I, Warszawa 1968.

Zimmermann B., Die Wiener Genesis im Rahmen der antiken Buchmalerei. Ikonographie, Darstellung, Illustrationsferfahren und Aussageintention, Wiesbaden 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.