Data publikacji : 2017-09-20

(Bez)wstyd w mediach, czyli "wszystko ujdzie". Refleksje nie do końca subiektywne

Jerzy JastrzębskiDział: Artykuły

Abstrakt

The hedonistic culture rejects both shame and the feeling of guilt that is connected to it. In spite of this rebellion against shame, it is an indispensable regulator of collective life and human interactions. A constructive shame protects human autonomy. It determines impassable boundaries between human beings. It allows a person to form an identity and separateness. The attitudes towards shame tend to be ambivalent. Diagnoses and assessments of this phenomenon are ambiguous, often internally contradictory, arbitrary and at the same time cautious, both in study and in everyday life. It is an individual that feels ashamed, but we can talk about a „culture of shame” or „shamelessness”, referring both to bigger and smaller human collectives. Shame and shamelessness have an exceptional place in the media. Truth and a shameless disregard for it is the aim of media manipulation. It is therefore necessary to be guided by courageous thinking and capability of assessing the shamefulness/shamelessness of the media and to stand up against the destructive and depraving principle that „anything goes”.

Słowa kluczowe

wstyd ; media ; manipulacja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie