Data publikacji : 2017-09-20

Piotr Sękowski, Chrystologia arabska. Pierwsze syntezy wyznań pochalcedońskich

Eugeniusz SakowiczDział: Recenzje i Kronika

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sakowicz, E. (2017). Piotr Sękowski, Chrystologia arabska. Pierwsze syntezy wyznań pochalcedońskich. Studia Theologica Varsaviensia, 54(1), 252-256. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/stv/article/view/1916

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie