Człowiek zmediatyzowany

Andrzej Adamski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.02

Abstrakt


The Mediatized Man - Summary
The media are gaining to be more and more important in human life. They appropriate larger and larger areas of it. It is difficult to us to live without them. This situation causes social, cultural, but also psychic changes. Numerous attempts of integration man with virtual reality on a neuronal level raise question: We have new anthropological breakthrough or rather the end of anthropology?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Adamski, Media as the intersphere of human life. Another view on the mediatization of communication theory, w: D. Petranová, S. Magál (red.), Megatrends and Media. Media Farm – Totems and Taboo, Trnava 2015, s. 16-39.

Bodzioch-Bryła B., Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2002, nr 6 (78), s. 42-57.

Bomba R., Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Toruń 2014.

Celiński P., Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2015.

Celiński P., W poszukiwaniu interfejsu idealnego, „Kultura i Historia” 2011, nr 19, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2187 (dostęp: 8.06.2017).

Cudo A., Zabielska E., Zapała D., Interfejsy mózg-komputer oparte o techniki elektroencefalograficzne, „Studia z Psychologii w KUL”, t. 18, red. Gorbaniuk O. i in., Lublin 2012, s. 195-216.

Front M., Sztuka interfejsów. Czy interfejsy zyskały autonomię?, w: Porczak A. (red.), Interfejsy sztuki, Kraków 2008, s. 57-60.

Garreau J., Radykalna ewolucja: czy człowiek udoskonalony przez naukę i technikę będzie jeszcze człowiekiem?, (tłum.) A. Kloch, A. Michalski, Warszawa 2005.

Goodwin T., The three ages of digital, artykuł w serwisie techcrunch.com, opubl. 23.06.2016, https://techcrunch.com/2016/06/23/the-three-ages-of-digital/, dostęp: 8.06.2017.

Hjarvard S., The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, “Nordicom Review” 29 (2008) 2, s. 105-134.

Ienca M., Neuroprivacy, neurosecurity and brain-hacking: Emerging issues in neural engineering, “Bioethica Forum” 2015, vol. 8, nr 2, s. 51-53.

Kerckhove de D., Powłoka kultury, (tłum.) W. Sikorski, P. Nowakowski, wyd. 2, Warszawa 2001.

Kępiński A., Poznanie chorego, Kraków 2002.

Kopecka-Piech K., Pomiar i charakterystyka saturacji medialnej jako odpowiedź na metodologiczne wyzwania uchwycenia zmiany medialnej, referat podczas konferencji

naukowej „10 Lat PTKS. Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce”, Wrocław, 25-26.04.2017 r.

Krotz F., Mediatization: A Concept With Which to Grasp media and Societal Change, w: Lundby K. (red.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences, Peter Lang 2009, s. 21-40.

Manovich L., Język nowych mediów, (tłum.) P. Cypryański,Warszawa 2006.

Manovich L., Cinema as a Cultural Interface, mps na stronie osobistej Lva Manovicha, opubl. 1997, http://manovich.net/content/04-projects/020-cinema-as-a-

-cultural-interface/17_article_1997.pdf, dostęp: 8.06.2017.

Martinovic I. i in., On the Feasibility of Side-Channel Attacks with Brain-Computer Interfaces, w: Proceedings of the 21st USENIX Security Symposium (08-10.08.2012),

https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity12/sec12-final56.pdf, dostęp: 8.06.2017.

Maushart S., E-migranci. Pół roku bez internetu, telefonu i telewizji, (tłum.) F. Godyń, M. Godyń, Kraków 2014.

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.

Moore S.K., Follow the wandering nerve, “IEEE Spectrum”, 2015, vol. 52, Issue 6, s. 78-82.

Moore S.K., The Vagus Nerve: A Back Door for Brain Hacking, “IEEE Spectrum”, http://spectrum.ieee.org/biomedical/devices/the-vagus-nerve-a-back-door-for-

-brain-hacking, opubl. 29.05.205, dostęp: 8.06.2017.

O badaniu, informacja na stronach internetowych WSIiZ, brak daty opubl., https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/badania-naukowe/bez-sieci/Strony/o-

-badaniu.aspx (dostęp: 8.06.2017).

Przywara B. i in., #BezSieci – diagnoza poziomu mediatyzacji życia, dodatek specjalny do newslettera WSIiZ „Kurierek”, 2017 nr 9(15), materiały Biura Prasowego WSIiZ.

Seweryniak H., Sitkowska K., Współczesne konteksty kultury medialnej, w: Przybysz M., Wielebski T. (red.), Media w duszpasterstwie, Warszawa 2014, s. 15-41.

Sitarski P., Pokusy interfejsu. Od kart perforowanych do ekranowej wielozadaniowości, w: Gwóźdź A., Zawojski P. (red.), Wiek ekranów, K raków 2002, s. 453-466.

Vidal J.J., Toward Direct Brain-Computer Communication, “Annual Review of Biophysics and Bioengineering”, 1973, vol. 2, s. 157-180.

Ziemkiewicz R., Pieprzony los kataryniarza, Warszawa 1995.

Flmografia:

Firefox (1982), reż. Clint Eastwood.

Johny Mnemonic (1995), reż. Robert Longo.

Matrix (1999), reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski.

Matrix Reaktywacja (2003), reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski.

Matrix Rewolucje (2003), reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski.

Neuromancer (2015), reż. Vincenzo Natali.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.