Ewolucja obrazów totalitaryzmów XX wieku na przykładzie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych

Grzegorz Łęcicki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.03

Abstrakt


The Images of the Twentieth Century Totalitarianism as They Evolved in Film and TV Productions - Summary
The author presents the evolution of the cinematic images of twentieth century totalitarianism in selected European feature films as well as in television productions. He analyses the rendition of images of communism in the Soviet, Polish, Slovak, Czech, Romania, and German films. He also tackles the place of propaganda in films made in the fascist Italy and then in Nazi Germany. In that context, he points to the elements of ropaganda in modern cinema of the states that have gone through different stages of totalitarianism.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych, „Studia Medioznawcze”, nr 2 (65) 2016, s. 17.

Andrew C., Gordijewski O., KGB, tłum. R. Brzeski, Warszawa 1999.

Baberowski J., Czerwony terror. Historia stalinizmu, (tłum.) J. Antkowiak, Warszawa 2009.

Bach S., Leni. Życie i twórczość Leni Riefenstahl, (tłum.) T. Grzegorzewska, P. Grzegorzewski, Wrocław 2008.

Beevor A., Druga wojna światowa, (tłum.) G. Siwek, Kraków 2013.

Bullock A., Hitler. Studium tyranii, (tłum.) T. Evert, Warszawa 1997.

Burleigh M., Trzecia Rzesza. Nowa historia, (tłum.) G. Siwek, Kraków 2010.

Cieśliński M., Polska Kronika Filmowa. Podglądanie PRL-u, Olszanica-Warszawa 2016.

Cieśliński M., Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944-1994, Warszawa 2006.

Courtois S., Zbrodnie komunizmu, (tłum.) A. Nieuważny, w: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 25-26.

Czuba K., Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007.

Davies N., Europa walczy 1939-1945, (tłum.) E. Tabakowska, Kraków 2008.

Davies N., Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, (tłum.) E. Tabakowska, Kraków 2008.

Demby Ł., Harmonia świata. Twórczość filmowa Nikity Michałkowa, Kraków 2009.

Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.

Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 2011.

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

Goodrick-Clarke N., Okultystyczne źródła nazizmu, (tłum.) J. Prokopiuk, Warszawa 2001,

Grzelak C., Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2001.

Hesemann M., Religia Hitlera, (tłum.) A. Walczy, Warszawa 2011.

Holzer J., Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008.

Kenez P., Odkłamana historia Związku Radzieckiego, (tłum.) A. Górska, Warszawa 2008.

Kersten K., Europa do drugiej wojnie światowej, w: A. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław 1997, s. 754-755.

Kitchen M., Trzecia Rzesza. Charyzma i wspólnota, (tłum.) L. Otrębski, Warszawa 2012.

Kula M., Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.

Lubelski T., Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.

Łazarz M., Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu i okolicach, Wrocław 2006.

Łęcicki G., Cenzura w Polsce Ludowej: propaganda, manipulacja, destrukcja, „Kwartalnik Nauk o Mediach”, 2015 nr 2: http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-

-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja/ (data dostępu: 28.02.2017).

Łęcicki G., ałżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Sandomierz 2011.

Łuczak M., Miś czyli świat według Barei, Warszawa 2007.

Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty, Warszawa 2001.

Marples D. R., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, (tłum.) I. Scharoch, Wrocław 2006.

Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009.

Moorhouse R., Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina, (tłum.) G. Siwek, Kraków 2015.

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2005.

Piotrowska A., Neorealizm, w: Słownik filmu, R. Syska (red.), Kraków 2010, s. 118-119.

Piotrowski P. K., Kultowe seriale, Warszawa 2011.

Płażewski J., Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2010.

Płużański T., Lista oprawców, Warszawa b.r.w.

Replewicz M., Stawka większa niż kłamstwo, Warszawa 2015.

Reuth R. G., Goebbels, (tłum.) M. Misiorny, Warszawa 1996.

Sala Rose R., Hitler, w: R. Sala Rose, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, (tłum.) Z. Jakubowska, A. Rurarz, Warszawa 2006, s. 109-115.

Sokołow B., Prawdy i mity Wielkiej wojny Ojczyźnianej 1941-1945, (tłum.) J. Strogonowa, A. Sawinkow, Kraków 2013.

Szczęsna E. (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa 2002.

Szuppe P., Nazistowski mistycyzm w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, Warszawa 2005.

Śmiałowski P., Tadeusz Janczar. Zawód: aktor, Warszawa 2007.

Thomson O., Historia propagandy, (tłum.) S. Głąbiński, Warszawa 2001.

Wojnicka J., Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968, Kraków 2012.

Wołkogonow D., Lenin. Prorok raju, apostoł piekła, (tłum.) M. Antosiewicz, Warszawa 2006.

Wołkogonow D., Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli, (tłum.) M. Antosiewicz, Warszawa 2006.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.