Data publikacji : 2018-02-24

Ewolucja obrazów totalitaryzmów XX wieku na przykładzie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych

Grzegorz ŁęcickiDział: Artykuły

Abstrakt

The Images of the Twentieth Century Totalitarianism as They Evolved in Film and TV Productions - Summary
The author presents the evolution of the cinematic images of twentieth century totalitarianism in selected European feature films as well as in television productions. He analyses the rendition of images of communism in the Soviet, Polish, Slovak, Czech, Romania, and German films. He also tackles the place of propaganda in films made in the fascist Italy and then in Nazi Germany. In that context, he points to the elements of ropaganda in modern cinema of the states that have gone through different stages of totalitarianism.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie