On The Relationship Between The Gospel And Culture In Selected Works Of Giuseppe Maria Zanghí

Szymon Krzysztof Ciećko

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.06

Abstrakt


The article addresses the issue of understanding of culture in the light of the so-called Trinitarian ontology. Giuseppe Maria Zanghí, a ontemporary, who died two years ago, is an Italian philosopher and theologian  sociated with Chiara Lubich and the Focolare Movement founded by her. The key elements are the analysis of the events of Christ – from the Incarnation to the Cross, as well as the Resurrection after it. This article discusses the criticism of ontology by G.M. Zanghí, his proposal to recreate this branch of science and its possible consequences for the Western culture.

 

O relacji między Ewangelią a kulturą w wybranych publikacjach
Giuseppe Marii Zanghiego - Streszczenie
W artykule poruszono zagadnienie rozumienia kultury w świetle tak zwanej ontologii trynitarnej. Taką refleksję proponuje Giuseppe Maria Zanghí, współczesny – zmarły przeszło dwa lata temu – włoski filozof i teolog, związany z Chiarą Lubich oraz ufundowanym przez nią Ruchem Focolare. Elementami kluczowymi są analiza wydarzenia Chrystusa – od Inkarnacji aż do opuszczenia na krzyżu, jak również następującego po nim Zmartwychwstania. W artykule omawia się krytykę ontologii dokonaną przez G.M. Zanghiego, jego propozycję rekonstrukcji tej  gałęzi nauki oraz możliwe jej konsekwencje dla kultury zachodniej.


Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berti E., Essere, in: Ferraris M. (ed.), Storia dell’ontologia, Bompiani, Milan 2009.

Hemmerle K., Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento del pensiero cristiano, Città Nuova, Rome 1996.

Italia P., Per una cultura dell’unità. Il pensiero di Giuseppe Maria Zanghì, Rosolini (SR) 2014.

LonghitanoT., Vita trinitaria kenosi, Urbaniana University Press, Vatican 2013.

Maggioni B., La Trinità nel Nuovo Testamento, „La Scuola Cattolica” 118(1990), pp. 7-30.

Sanna I., L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 2001.

Zanghí G.M., Considerazioni su un’ontologia dell’unità e della distinzione, „Nuova Umanità” 79(1992), pp. 11-26.

Zanghí G.M., Dio Padre e teologia, „Nuova Umanità” 123-124(1999), pp. 351-355.

Zanghí G.M., Europa e cultura cristiana, „Nuova Umanità” 73(1991), pp. 3-17.

Zanghí G.M., Il mistero di Dio Uno, „Nuova Umanità” 108(1996), pp. 661-667.

Zanghí G.M., La filosofia ha oggi ancora un destino?, „Nuova Umanità” 108(1996), pp. 621-638.

Zanghí G.M., Notte della cultura europea. Agonia della terra del tramonto?, Città Nuova, Rome 2007.

Zanghí G.M., Per un compimento della laicità europea, „Nuova Umanità” 73(1991), pp. 175-178.

Zanghí G.M., Per una cultura dell’unità, „Nuova Umanità” 10-11(1980), pp. 8-28.

Zanghí G.M., Per una cultura rinnovata. Alcune piste di riflessione, „Nuova Umanità” 119(1998), pp. 503-519.

Zanghí G.M., Per una cultura, „Nuova Umanità” 2(1979), pp. 1-20.

Zanghí G.M., Prospettive per una cultura cristiana in Europa oggi, „Nuova Umanità” 73(1991), pp. 81-94.

Zanghí G.M., Spunti per u na teologia di Gesù Abbandonato, „Nuova Umanità” 102(1995), pp. 9-31.

Zanghí G.M., Un impegno rinnovato, „Nuova Umanità” 101(1995), pp. 3-7.

Zanghí G.M., Vangelo e cultura. Una breve riflessione, „Nuova Umanità” 49(1987), pp. 7-18.

Zanghí G.M., Verso l’Uno che è Amore, „Nuova Umanità” 87(1993), pp. 3-13.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.