Data publikacji : 2018-02-24

On The Relationship Between The Gospel And Culture In Selected Works Of Giuseppe Maria Zanghí

Szymon Krzysztof CiećkoDział: Artykuły

Abstrakt

The article addresses the issue of understanding of culture in the light of the so-called Trinitarian ontology. Giuseppe Maria Zanghí, a ontemporary, who died two years ago, is an Italian philosopher and theologian  sociated with Chiara Lubich and the Focolare Movement founded by her. The key elements are the analysis of the events of Christ – from the Incarnation to the Cross, as well as the Resurrection after it. This article discusses the criticism of ontology by G.M. Zanghí, his proposal to recreate this branch of science and its possible consequences for the Western culture.

 

O relacji między Ewangelią a kulturą w wybranych publikacjach
Giuseppe Marii Zanghiego - Streszczenie
W artykule poruszono zagadnienie rozumienia kultury w świetle tak zwanej ontologii trynitarnej. Taką refleksję proponuje Giuseppe Maria Zanghí, współczesny – zmarły przeszło dwa lata temu – włoski filozof i teolog, związany z Chiarą Lubich oraz ufundowanym przez nią Ruchem Focolare. Elementami kluczowymi są analiza wydarzenia Chrystusa – od Inkarnacji aż do opuszczenia na krzyżu, jak również następującego po nim Zmartwychwstania. W artykule omawia się krytykę ontologii dokonaną przez G.M. Zanghiego, jego propozycję rekonstrukcji tej  gałęzi nauki oraz możliwe jej konsekwencje dla kultury zachodniej.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie