Data publikacji : 2018-02-24

Dieta w życiu ascetycznym Ojców pustyni

Mateusz FilipowskiDział: Varia

Abstrakt

The Diet in the ascetic life of Desert Fathers - Summary


The author discusses in his article the diet practiced in the hermit environment
of the Egyptian monks, in the period which is especially known to us from the
conserved monastic sources, that is, the 4th and 5th centuries, in particular of the
Apophthegmata Patrum and writings of Evagrius Ponticus. First, the author of the
article outlines an ascetic perspective in the life and the environment of: St. Anthony
the Hermit, St. Pachomius and the hermits of the settlements in Nitria, Kellia and
Scetis. Then, he discusses in details elements of the hermit diet. Finally, he presents
the theological and moral premises of their fasting practices.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie