Dieta w życiu ascetycznym Ojców pustyni

Mateusz Filipowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.09

Abstrakt


The Diet in the ascetic life of Desert Fathers - Summary


The author discusses in his article the diet practiced in the hermit environment
of the Egyptian monks, in the period which is especially known to us from the
conserved monastic sources, that is, the 4th and 5th centuries, in particular of the
Apophthegmata Patrum and writings of Evagrius Ponticus. First, the author of the
article outlines an ascetic perspective in the life and the environment of: St. Anthony
the Hermit, St. Pachomius and the hermits of the settlements in Nitria, Kellia and
Scetis. Then, he discusses in details elements of the hermit diet. Finally, he presents
the theological and moral premises of their fasting practices.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1. Gerontikon, (tłum.) M. Borkowska, ŹMon 4, Kraków 2004.

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Wybór apoftegmatów, w: Abba, powiedz mi słowo…, (tłum.) M. Borkowska, Kraków 1997.

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Zbiór anonimowy, (tłum. zbior.), ŹMon 64, Kraków 2013.

Atanazy Aleksandryjski, Żywot św. Antoniego, (tłum.) E. Dąbrowska, ŹMon 35, Kraków 2005.

Ewagriusz z Pontu, Kephalaia gnostica, (wyd. i tłum. franc.) A. Guillaumont, Les six Centuries des ‘Képhalaia gnostica’ d’Évagre le Pontique, Paris 1958.

Ewagriusz z Pontu, O praktyce ascetycznej, (tłum.) K. Bielawski, ŹMon 18, Kraków 2007, s. 223-255.

Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, (tłum.) L. Nieścior, ŹMon 18, Kraków 2007, s. 359-406.

Hieronim ze Strydonu, Żywot św. Pawła, (tłum.) B. Degórski, ŹMon 10, Kraków 1995, s. 85-112.

Hipokrates, De natura hominis, ed. É. Littré, Oeuvres complètes d’Hippocrate, vol. 6, Paris 1849, s. 32-68.

Historia mnichów w Egipcie, (tłum.) E. Dąbrowska, ŹMon 42, Kraków 2007.

Jan Kasjan, De institutis coenobiorum, PL 49, 53-476.

Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami: I-X, (tłum.) A. Nocoń, Kraków 2002, ŹMon 28; XI-XVII, (tłum.) A. Nocoń, Kraków 2015, ŹMon 70; XI-XXIV, (tłum.) L. Wrzoł, Poznań 1929, POK 7 [Rozmów dwadzieścia cztery, t. 2].

Palladiusz, Historia dla Lausosa, (tłum.) S. Kalinkowski, Kraków 1996, ŹMon 12.

Reguła św. Pachomiusza, w: Pachomiana Latina, (tłum. zbior.), Kraków 1996, ŹMon 11, s. 123-172.

Sofroniusz z Jerozolimy [?], Vita Mariae Aegyptiacae, PG 87, 3697-3726.

Sulpicjusz Sewer, Dialogi,(tłum.) P. Nowak, ŹMon 8, Kraków 1995, s. 107-187.

Opracowania:

Bralewski S., Praktykowanie postu w świetle historiografii kościelnej V wieku, „Vox Patrum”, 33(2013) t. 59, s. 359-378.

Chitty D. J., A pustynia stała się miastem…, (tłum.) T. Lubowiecka, ŹMon 45, Kraków 2008.

Dauphin C., The Diet of the Desert Fathers in Late Antique Egypt, „Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society”, 19-20 (2001–2002), s. 39-63.

Festugière A. J., Les Moines d’Orient. I. Culture ou Sainteté. Introduction au monachisme oriental, Paris 1961.

Guillaumont A., Histoire des moines aux Kellia, „Orientalia Lovaniensia Periodica”, 8(1977), s. 187-203.

Kokoszko M., Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (III-VII w.), Łódź 2005.

Kokoszko M., Dybała J., Jagusiak K., Rzeźnicka Z., Dieta monastyczna w świetle nauki medycznej. Teodoret z Cyru i i medycy o soczewicy, „Vox Patrum”, 34(2014) t. 62, s. 297-329.

Lacarrière J., Les Hommes ivres de Dieu, Paris 1975.

Regnault L., La vie quotidienne des Pères du Désert en Egypte au IVe siècle, Paris 1990.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.