Data publikacji : 2018-07-14

L’INTELLIGENZA DELLA FEDE

Alessandro ClemenziaDział: Artykuły

Abstrakt

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie roli inteligencji wiary w życiu wierzącego
i wyjaśnienie, jaki rodzaj inteligencji wypływa z centralnego przesłania wiary.
Znane adagium Augustyna z Hippony: desideravi intellectu videre quod credidi
zawiera kilka elementów, które mogą nadać głębszy sens i rytm inteligencji wiary
w dynamizmie, który ją tworzy. Autor podkreśla, że nie ma się do czynienia
z dwoma przeciwstawnymi ruchami antropologicznymi, od wiary (fides) do rozumu
(ratio), drugi od rozumu w kierunku wiary, ale z pewnym znacznie głębszym dynamizmem.
Od wiary w to, co jest jej przedmiotem do wewnętrznej racjonalności tej
ostatniej. Wychodząc od Wydzarzenia Paschalnego, Autor zauważa, że nie chodzi
o interpretowanie rzeczywistości, ale o uchwycenie formy „myślenia: i inteligencji,
jakie mogą wyłonić się z interpretacji tego Wydarzenia. Dlatego uwaga skierowana
jest na sam akt myślenia.

Słowa kluczowe

inteligencja wiary ; dogmat ; ontologia trynitarna ;


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie