Data publikacji : 2018-07-14

THEOLOGY: ITS DEFINITION, METHOD AND PLACE IN THE MODERN WORLD

Szymon Krzysztof CiećkoDział: Artykuły

Abstrakt

This article presents theology in three aspects: definitions, methods and places in the modern world. The definition is derived using the statements of the ecclesiastical Magisterium. A reflection on the method is based on some selected academic publications and the ecclesiastical Magisterium statements, too. The basis for a brief reflection on the place of theology is J. Ritter’s thought and the statement of the ecclesiastical Magisterium (“Gaudium et Spes”). The article is addressed to both theologians and the representatives of other sciences.

Słowa kluczowe

theology ; method ; dogma ; Magisterium ;


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie