THEOLOGY: ITS DEFINITION, METHOD AND PLACE IN THE MODERN WORLD

Szymon Krzysztof Ciećko

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.2.04

Abstrakt


This article presents theology in three aspects: definitions, methods and places in the modern world. The definition is derived using the statements of the ecclesiastical Magisterium. A reflection on the method is based on some selected academic publications and the ecclesiastical Magisterium statements, too. The basis for a brief reflection on the place of theology is J. Ritter’s thought and the statement of the ecclesiastical Magisterium (“Gaudium et Spes”). The article is addressed to both theologians and the representatives of other sciences.

Słowa kluczowe


theology; method; dogma; Magisterium;

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bronk A., Majdański S., Teologia – próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki, „Nauka” 2006 nr 2, pp. 81-110.

Congregation for the Doctrine of the faith, Instruction Donum Veritatis on the ecclesial vocation of the theologian, accessed October 13, 2017 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_en.html.

International Theological Commission, The Ecclesiastical Magisterium and Theology, accessed October 13, 2017 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1975_magistero-teologia_en.html.

International Theological Commission, The interpretation of Dogma, accessed October 13, 2017 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1989_interpretazione-dogmi_en.html. (Paradosis means Tradition and it is from the German text of citated document).

International Theological Commission, Theology, Christology, Anthropology, accessed October 13, 2017 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1982_teologia-cristologia-antropologia_en.html.

International Theological Commission, Unity of the Faith and theological pluralism, accessed October 13, 2017 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1972_fede-pluralismo_en.html.

Müller G.L., Chrystologia: nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998.

Ratzinger J., Prawda w teologii, Kraków 2001.

Ritter J., Zadanie nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym, in Czerniak S., Rolewski J., Studia z filozofii niemieckiej, Toruń 1996, pp. 17-43.

Szczurek J.D., Trójjedyny: traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, Kraków 1999.

Szymik J., Teologia jako nauka wiary, czyli scientia sui generis, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 32(1999), pp. 95-104.

Węcławski T., Metodologia teologii, „Poznańskie Studia Teologiczne” 18 (2005), pp. 7-24.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.