Data publikacji : 2018-07-14

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI WEDŁUG SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Grzegorz BachanekDział: Varia

Abstrakt

In 1946, after the end of the II World War, in view of the menaces linked to
communist atheism an act of entrustment of the nation to the Immaculate Heart of
Our Lady was performed on the initiative of the Primate of Poland August Hlond.
Looking at the origins of the event, on the one hand we can see the reference to the
oath of King John II Casimir Vasa, and on the other hand to the revelations of Fatima,
which are an encouragement to entrust humanity to the Immaculate Heart of Mary.
A. Hlond sees the urgency of moral and religious renewal of the nation in the times
of damages caused by war and new dangers linked to communist atheism. Choices
made by Poland and Poles have a particular meaning for our Slavic neighbours and
the whole world. In the period of violent political changes, A. Hlond looks at the
future of the Church, Poland and the world with hope. It is Mary who can secure
the future and protect the Church from the powers of darkness and bring victory.

Słowa kluczowe

Hlond August ; mariologia ; akt poświęcenia narodu ; Niepokalane Serce Maryi ;


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie