Data publikacji : 2019-03-08

Pos ynodalna adho rtacja apos tols ka „Amoris Laetitia” w pol u na pięcia międz y wolno ścią i prawdą

Karl-Heinz MenkeDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł przedstawia możliwe interpretacje „Amoris Laetitia” papieża Franciszka.
Autorzy szeroko odnoszą się do komentarzy niemieckich biskupów, wskazując
możliwe ryzyka nadinterpretacji Magisterium.

Słowa kluczowe

Amoris Laetitia ; Franciszek ; rozwód ; wierność ; sakramenty


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie