WY DZIAŁ TE OLOGIC ZNY UK SW W LATACH 2013-2017

Roman Bartnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2018.56.1.06

Abstrakt


Artykuł przedstawia historię Wydziału Teologicznego od 2013 do 2017 r.

Słowa kluczowe


WT, UKSW, Wydział Teologiczny UKSW, historia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[]

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.