Etty Hill esum – „święta” niechrześcijan ka?

Maksym Adam Kopiec

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2018.56.1.07

Abstrakt


Figura Etty Hillesum wzbudza ogromne zainteresowanie badaczy z różnych
obszarów ludzkiej wiedzy. Jej historia przypadająca na okres II wojny światowej
dostarcza wiele istotnych elementów z punktu widzenia antropologicznego, stąd
jej życie duchowe zwraca uwagę wielu filozofów i teologów. Przedmiotem zainteresowania
niniejszego artykułu jest próba dokonania pewnej introspekcji, tak
aby móc lepiej i głębiej wejść w duszę, myśli, przekonania i decyzje Hillesum.
Pierwszy krok dotyczy jej postawy i rozumienia siebie samej przed i w obecności
Boga, kształt jej relacji z Nim: głębia życia wewnętrznego, modlitwa oraz koncepcja
Boga ‘bezsilnego’. Następnie jej odniesienie się do człowieka, jej rozumienie
człowieka: kim jest, kim ona sama może być dla niego i jak się zachować wobec
doznanego i niezawinionego zła. W ostatniej części obiektem refleksji będzie jej
stosunek do chrześcijaństwa, którego nie da się zrozumieć bez dręczącego jej
serce i umysł pytania o Prawdę, poczucie więzi z własnym narodem, otwartość na
wartości chrześcijańskie. Z punktu widzenia teologicznego oba teksty tworzące
dwa artykuły wpisują się w tematykę teologii religii wchodzącej w obszar religioznawstwa
i teologii fundamentalnej z uwzględnieniem wymiaru kontekstualnego
oraz interdyscyplinarnego.


Słowa kluczowe


doświadczenie duchowe, relacja, przebaczająca miłość, efektywna akceptacja, powszechne zbawienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beltrami R., Incontrare Dio all’inferno. L’esperienza mistica nel pensiero di Etty Hillesum e di Pavel Florenskij, Terni, 2014.

Bériault I., Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, Milano, 2013.

Jan Pawel II, Encyklika Evangelium vitae, w2.vatican.va.

Feldhay Brenner R., Writing as Resistance, The Pennsylvania State University Press, 2003.

Frank E., Avec Etty Hillesum. Dans la quête du Bonheur, un chemin inattendu, Genève, 2002.

Garrone G., Dal buio la luce. Etty Hillesum – Madeleine Delbrêl – Roger Schutz –Olivier Clément, Milano, 2014.

Germain S., Etty Hillesum, una coscienza ispirata, Rzym 2000.

Hillesum E., Diario 1941-1943, Milano, 2013.

Iacopini B. – Moser S., Uno sguardo nuovo. Il problema del male in Etty Hillesum i Simone Weil, Cinisello Balsamo 2009.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus (2000), www.vatican.va.

Kopiec M.A., Etty Hillesum – niespokojne serce poszukujące prawdy, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2018 nr 2.

Labeau P., Etty Hillesum. Un itinéraire spiritual. Amsterdam 1941 – Auschwitz 1943, Paryż 2001.

Louf A., “Essere solidali”, in Monastica 1 (1974), 2-7.

Mager R., Dieu agit-il dans l’histoire? Explorations théologiques, Montréal 2006.

Massimo il Confessore, Sulla carità III, 42, 162, cytat w: I. Hausherr, Philautia, Magnano 1999, 134.

Merlatti G., Etty Hillesum. Un cuore pensante, Milano, 2007.

Noccelli M.G., Se amare è chiedere troppo, Rzym 2004.

Pleshoyano A., “Etty Hillesum: «Ce sera à moi d’ aider Dieu»”, in R. Mager, Dieu agit-il dans l’histoire? Explorations théologiques, Montréal 2006.

Pleshoyano A., Etty Hillesum. L’amour comme «seule solution». Une herméneutique théologique au Coeur du mal, Münster, 2007.

Ratzinger J., “Lo spirito della liturgia. Un’introduzione”, in Id. Teologia della liturgia, Città del Vaticano 2010 (commento: www.lamadredellachiesa.it, 28 maggio 2016).

Ratzinger J., Teologia della liturgia, Città del Vaticano 2010.

Recalcati M., Cosa resta del Padre? La peternità nell’epoca moderna, Milano, 2011.

Scarsato F., Francesco d’Assisi e Etty Hillesum, Padova 2013.

Socci A., “Padre Bergoglio, ma Lei che problema ha con la Santa Eucaristia? Non sa che nella spiritualità cristiana – come ha scritto Ratzinger – ‘L’incapacità a inginocchiarsi appare addirittura come l’essenza del diabolico’? Aiutiamolo con la preghiera”, in www. antoniosocci.com, 27 maggio 2016.

Swart L., “Etty Hillesum e la tradizione mistica”, in G. Van Oord (red.), L’esperienza dell’Altro. Studi su Etty Hillesum, Apeiron 1990.

Van Oord G. (red.), L’esperienza dell’Altro. Studi su Etty Hillesum, Apeiron 1990.

Vingt-Trois A., “Connaissance mystique de Dieu chez le juif Paul”, Conférence de Carême, 2009 à Notre-Dame-de-Paris, www.ktotv.com.

Zundel M., Ta parole comme une source, Québec, 1991.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.