Data publikacji : 2019-03-08

Etty Hill esum – „święta” niechrześcijan ka?

Maksym Adam KopiecDział: Varia

Abstrakt

Figura Etty Hillesum wzbudza ogromne zainteresowanie badaczy z różnych
obszarów ludzkiej wiedzy. Jej historia przypadająca na okres II wojny światowej
dostarcza wiele istotnych elementów z punktu widzenia antropologicznego, stąd
jej życie duchowe zwraca uwagę wielu filozofów i teologów. Przedmiotem zainteresowania
niniejszego artykułu jest próba dokonania pewnej introspekcji, tak
aby móc lepiej i głębiej wejść w duszę, myśli, przekonania i decyzje Hillesum.
Pierwszy krok dotyczy jej postawy i rozumienia siebie samej przed i w obecności
Boga, kształt jej relacji z Nim: głębia życia wewnętrznego, modlitwa oraz koncepcja
Boga ‘bezsilnego’. Następnie jej odniesienie się do człowieka, jej rozumienie
człowieka: kim jest, kim ona sama może być dla niego i jak się zachować wobec
doznanego i niezawinionego zła. W ostatniej części obiektem refleksji będzie jej
stosunek do chrześcijaństwa, którego nie da się zrozumieć bez dręczącego jej
serce i umysł pytania o Prawdę, poczucie więzi z własnym narodem, otwartość na
wartości chrześcijańskie. Z punktu widzenia teologicznego oba teksty tworzące
dwa artykuły wpisują się w tematykę teologii religii wchodzącej w obszar religioznawstwa
i teologii fundamentalnej z uwzględnieniem wymiaru kontekstualnego
oraz interdyscyplinarnego.

Słowa kluczowe

doświadczenie duchowe ; relacja ; przebaczająca miłość ; efektywna akceptacja ; powszechne zbawienie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie