Recenzje

Janusz Kręcidło, Ewa Korbut, Sławomir Stasiak

Abstrakt


Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Metody interpretacji Nowego
Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 291.

 

Ks. Marek Tatar, Elementy duchowości ekumenicznej. The elements of
ecumenical spirituality, Pelplin 2018, ss. 414.

 

ks. Janusz Kręcidło MS, o. Waldemar Linke CP (red.), Studia nad
Ewangelią według św. Marka (Lingua sacra: Nowy Testament: geneza –
interpretacja – aktualizacja), Apostolicum; Ząbki-Warszawa 2017,
ss. 424.


Słowa kluczowe


teologia

Bibliografia


[]

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.