Data publikacji : 2019-11-01

We, The Nation

Bartłomiej NoszczakDział: Artykuły

Abstrakt

The aim of the Millennium Programme of Primate Wyszyński was to prepare Poles for the millennium of baptism of their country. Social issues have taken an important place in this project. The primate, referring to the problems connected with the life of Poles, emphasised the importance of the transcendental element. He taught that the future of a nation depends on personal involvement in „working on oneself”. He pointed to the national drawbacks of Poles, and then he taught how to get rid of them. In the 1966 jubilee year he repeatedly referred to what Poland is for him and who Poles are in the second millennium of their Christianity. A characteristic feature of this vision was the conviction of the exceptional significance of the Polish nation, which – devoted to the Motherly slavery of Mary – was to continue to work in order to remain semper fidelis regardless of the circumstances.  

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Noszczak, B. (2019). We, The Nation. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 51-67. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie