Data publikacji : 2019-11-01

The Idea Of The Common Good

Rafał ŁatkaDział: Artykuły

Abstrakt

The notions of common good and the reason of state were always present, usually in a joint way, in the teachings of Cardinal Stefan Wyszyński. They came to the foreground, especially in the periods of post-war crises in Poland, moments of growing social tension. Despite the fact that the primate did not want to be a politician, because the main sphere of his activity was concern for the souls of Poles, he became a statesman, for whom the welfare of Poland and Poles was the primary task. This was largely due to the primate’s concern for the broadly understood common good – Poland as a subject of common concern for all members of society, regardless of their views. Most importantly, Cardinal Wyszyński was able to look at the political situation without ideological bias or obstinancy. If he believed that communists somehow work for the common good and care about the fate of society, he supported their activity (an example of this could be the fight against social pathologies – especially alcoholism).   

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Łatka, R. (2019). The Idea Of The Common Good. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 69-85. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie