Data publikacji : 2019-11-01

Citizens Obligations

Robert NęcekDział: Artykuły

Abstrakt

To sum up present considerations, it should be stated that the homiletic message of the Primate of Poland Stefan Wyszyński is clear and unabiguous. His communicative and language competences were the basis for the accurate and comprehensible presentation of citizens’ obligations to the state. In the context of entirety of the Primate’s of Poland message, the renewal of the state community also requires a renewal of personal and social life. Therefore, at this moment – as the Cardinal noted on December 10, 1980 – „the blessed hour of examination of conscience has come to our Homeland... Everyone should do an examination of his or her conscience, asking oneself what are the reasons of such drama experienced by our contemporary Homeland"

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Nęcek, R. (2019). Citizens Obligations. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 87-104. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie