Data publikacji : 2019-11-01

tO WHAt exteNt

Paweł SkibińskiDział: Artykuły

Abstrakt

Card. Stefan Wyszyński, being both the Primate of Poland and the highest social authority, in the period of People’s Republic of Poland, independent of the communist authorities, was an important point of reference influencing public opinions and social attitudes in our country. His attitude towards the state, which was the People’s Republic of Poland, is extremely important for understanding not only his decisions at particular stages of relations between the communist state and the Church, but also allows us to better understand the specific character of the PRL as a political system, its relationship with the communist party and with the Soviet center of the communist bloc, and to what extent it represented the Polish nation as a political community. Analysis of the Primate’s attitude with regard to important political events (elections to the communist Sejm, his attitude to political breakthroughs and social events – especially social resistance against communist regime), supplemented with an analysis of the Primate’s homiletics, allows me to formulate the thesis that the Primate of the Millennium considered the PRL as a Polish state, however he regarded it as degenerated through the structures of external dependence on the USSR and the ideological domination of the communist party – PZPR. In conclusion, the People’s Republic of Poland was a Polish state that fulfilled some of the needs of the Polish nation, regarded as a fundamental political community, but it was still far from being perfect. However, the fact that – in his view – People’s Republic of Poland was actually the Polish state, was highly significant. It imposed on Catholics a moral obligation to participate in social life, in a space inaccessible to the communist party, and to undertake all efforts to prevent the threat of external military intervention of the USSR and its allies.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Skibiński, P. (2019). tO WHAt exteNt. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 107-120. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie