Data publikacji : 2019-11-01

tHe rOLe OF WOMeN iN pAtriOtic

Beata MackiewiczDział: Artykuły

Abstrakt

Cardinal Stefan Wyszyński in his Primatial teaching was often returning to the issue of the female world. This issue was discussed against changing socioeconomic conditions. He did not remain, however, at the level of analysis, but entrusted women with specific tasks. He strongly emphasised the role of women, their tasks in a family, professional, social and even in political life. He entrusted this social group with keeping guard over the fulfilment of Jasna Góra (Eng. Luminous Mount) Vows of the Polish Nation from 1956. Thereby, he called women to defend life, accept life, to realise their main vocation – maternity. He stated that the future of nation is largely dependent on women, on the way of educating a young generation, transferred values. He also called women to fight for sobriety of their families, for order in these families. He thought that women should be involved in social and political life, although simultaneously he warned against dangers, which they have to wisely omit. Being aware of these dangers, Primate Wyszyński was looking for a role model, which would be worth imitating. He was portraying Mary, Virgin and Mother, Her cooperation with Jesus to them. He stated that the contemporary world also needs a harmonious cooperation of men and women.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Mackiewicz, B. (2019). tHe rOLe OF WOMeN iN pAtriOtic. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 161-173. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie