Data publikacji : 2019-11-01

priMAte WySZyńSKi tOWArDS pOLiSH

Dominik ZamiatałaDział: Artykuły

Abstrakt

Primate S. Wyszyński was interested in each symptom of social and religious life of the society in the Western Lands. Thanks to his frequent visitations he knew Church, social and national reality in this area very well. He also noticed an important role of the Church in its mission to unite these lands with “homeland”. Primate was not doubtful that these lands fairly belonged to Poland. The assignment of these lands to Poland was perceived by him as not only the recognition of historical rights, but also as “Divine restitution”, as an expression of justice for Poland being harmed by the German occupier, and not a political game. In his speeches and sermons, he reassured and encouraged its inhabitants. He called them to last here, on these old Piast lands, and believe in „historical moment of the nation on these lands” and to love this land. Primate noticed the effects of confusing policy of the communists towards Silesian people in Opole region. He saw that the encounter of indigenous people with Poland by communism must have been disastrous for Poland, which identified everything, which was Polish, with communism.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zamiatała, D. (2019). priMAte WySZyńSKi tOWArDS pOLiSH. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 201-213. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.12

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie