Data publikacji : 2019-11-01

cONcerN AND ActiON

Zbigniew StanuchDział: Artykuły

Abstrakt

While analysing the attitude of Primate of Poland Cardinal Stefan Wyszyński to West Pomerania, we may enumerate three basic aspects. Firstly, the role which Cardinal played by fulfilling the post of the ordinary of the ordinariate of Gorzów. He was then interested, among others, in the provision of the continuity of management in this territory. Secondly, mainly thanks to his efforts and involvement of bishops of Gorzów, they succeeded in 1972 in dividing the big apostolic administration of Gorzów into three smaller dioceses. Thirdly, the issue concerning the relation with the Christians from West Pomerania is equally significant. Primate was very frequently visiting this region. In the opinion of the author of the article, the words “Concern and action” reflect best his interest in the fate of the Christians, who appeared after the war in the so-called Regained Lands. 
 

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Stanuch, Z. (2019). cONcerN AND ActiON. Studia Theologica Varsaviensia, 56(2), 229-239. https://doi.org/10.21697/stv.61.2.14

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie