Data publikacji : 2019-11-01

Komunikowanie człowieka z komputerem – koncepcje nauk społecznych a teologia środków społecznego przekazu

Mateusz KotDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł ma na celu próbę określenia czy w świetle teologii środków społecznego przekazu można mówić o komunikowaniu człowieka z komputerem. Czy możliwe jest w pełni wartościowe komunikowanie na płaszczyźnie człowiek – maszyna? Aby wziąć udział w dyskusji na ten temat koniecznym wydaje się wykazanie zależności pomiędzy nauczaniem Kościoła w ujęciu technologii i mediów na temat procesu komunikowania a ujęciem sformułowanym przez nauki społeczne i techniczne. Wyniki zostaną ujęte w formie refleksji ukazującej wielopłaszczyznowe ujęcie komunikowania, z których można wyszczególnić główne obszary tj. komunikowanie człowieka z człowiekiem za pośrednictwem komputera, oraz komunikowanie człowieka z komputerem – urządzeniem. Jako punkt wyjściowy do dalszej refleksji zostanie nierozstrzygnięte pytanie: Czy człowiek może komunikować się sam ze sobą używając do tego komputera jako narzędzia komunikacji wewnętrznej i refleksji.

Słowa kluczowe

Teoria komunikowania ; środki społecznego przekazu ; media


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie