Data publikacji : 2022-03-22

Próby Abrahama

Katarzyna KaczorowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł służy krótkiemu przeglądowi żydowskich źródeł rabinicznych w odniesieniu do Patriarchy Abrahama oraz jego doświadczeń życiowych, postrzeganych w judaizmie jako ciąg prób i testów. Od II wieku p.n.e. żydowscy autorzy uznawali szereg zdarzeń w życiu Abrahama za serię prób, stopniowo coraz bardziej wymagających i coraz trudniejszych. Poprzez te próby Bóg wypróbowywał Abrahama i jego wiarę w celu upewnienia się, że wybór Patriarchy był słuszny.. Abraham został im poddany w celu uświadomienia wszystkim, że był godny stać się założycielem narodu, oddanym służbie Bogu i wykonaniu misji powierzonej temu narodowi z Bożej woli. Zgodnie z rabiniczną tradycją ofiarowanie Izaaka było tylko jedną z wielu prób. Niniejszy artykuł,
w oparciu o kilka wybranych, reprezentatywnych rabinicznych dzieł i komentarzy, przedstawi bliżej koncepcję tych prób oraz różnice, jakie można wskazać w źródłach w zakresie ich identyfikacji i kolejności.

Słowa kluczowe

dziesięć prób ; Próby Abrahama ; Pirke DeRabbi Eliezer ; Midrasz ; Księga Jubileuszy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kaczorowska, K. (2022). Próby Abrahama. Studia Theologica Varsaviensia, 59(1), 42-97. https://doi.org/10.21697/stv.9715

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie