Opublikowane: 2022-03-22

Próby Abrahama

Katarzyna Kaczorowska
Studia Theologica Varsaviensia
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/stv.9715

Abstrakt

Niniejszy artykuł służy krótkiemu przeglądowi żydowskich źródeł rabinicznych w odniesieniu do Patriarchy Abrahama oraz jego doświadczeń życiowych, postrzeganych w judaizmie jako ciąg prób i testów. Od II wieku p.n.e. żydowscy autorzy uznawali szereg zdarzeń w życiu Abrahama za serię prób, stopniowo coraz bardziej wymagających i coraz trudniejszych. Poprzez te próby Bóg wypróbowywał Abrahama i jego wiarę w celu upewnienia się, że wybór Patriarchy był słuszny.. Abraham został im poddany w celu uświadomienia wszystkim, że był godny stać się założycielem narodu, oddanym służbie Bogu i wykonaniu misji powierzonej temu narodowi z Bożej woli. Zgodnie z rabiniczną tradycją ofiarowanie Izaaka było tylko jedną z wielu prób. Niniejszy artykuł,
w oparciu o kilka wybranych, reprezentatywnych rabinicznych dzieł i komentarzy, przedstawi bliżej koncepcję tych prób oraz różnice, jakie można wskazać w źródłach w zakresie ich identyfikacji i kolejności.

Słowa kluczowe:

dziesięć prób, Próby Abrahama, Pirke DeRabbi Eliezer, Midrasz, Księga Jubileuszy

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kaczorowska, K. (2022). Próby Abrahama. Studia Theologica Varsaviensia, 59(1), 42–97. https://doi.org/10.21697/stv.9715

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.