Kontakt

Instytut Nauk Socjologicznych UKSW
Redakcja "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego/Academic Journal of Sociology"
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 015
01-938 Warszawa

e-mail: ucs@uksw.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Marcin Choczyński
dr
Instytut Nauk Socjologicznych UKSW

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński
Tel. 506648975
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP