Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Socjologii UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zaręby. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (format kwartalnika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

INDEKSOWANE W:

BazHum ; ICI Journals Master List; CEJSH; POL-index

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.21697/ucs
ISSN (Print): 2544-3062 ISSN (Online): 2299-2367