Data publikacji : 2018-11-26

Jarosław Szymczak, Małgorzata Rybak, Raz się żyje. Przewodnik po work-life balance, Wydawnictwo Rosikon Press, Warszawa 2016, ss. 294

Anna PotasińskaDział: Recenzje

Abstrakt

Książka Raz się żyje. Przewodnik po work-life balance poświęcona jest zagadnieniu godzenia sfer życia zawodowego i życia prywatnego – zagadnieniu, które stanowi niewątpliwie wyzwanie dla współczesnego człowieka. Z tego względu poruszony w niej temat może być bliski niemal każdemu, zarówno osobom pracującym, jak i tym zajmującym się gospodarstwem domowym, osobom posiadającym rodzinę i samotnym. Choć sposoby realizacji koncepcji work-life balance w odniesieniu do sytuacji tych osób są nieco odmienne, to mają też wiele punktów wspólnych.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie