Data publikacji : 2019-02-28

FAMILY AND MARRIAGE IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY SOCIAL TRANSFORMATIONS – THE AREA OF THE INTERESTS OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK

Martyna KawińskaDział: Artykuły

Abstrakt

The traditional family model is becoming blurred and for this reason it is no longer valid. Thus, in this changing reality it is worth making an attempt to understand those changes in order to be able to promote appropriately the values which are still most important for the proper functioning of family. The family has always been and will be the central category of social life, around which processes, social phenomena or religious norms are cumulated, but the changing conditions of life of families are generating a necessity to monitor the quality of life of families and look at them as a whole and individually.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie