Data publikacji : 2018-01-01

Threats to faith: Fr. Józef Tischner's reflections

Zofia Kępińska-WalczakDział: Artykuły

Abstrakt

W swej refleksji ks. Józef Tischner wiele uwagi poświęcał zagadnieniu wiary – jednej z cnót teologalnych, będących fundamentem chrześcijańskiego życia. Tischner nie tylko opisywał czym jest wiara, jakie są jej charakterystyczne cechy, ale też dociekał, co zagraża wierze. W tym artykule zostały wymienione i scharakteryzowane zagrożenia na jakie według ks. Tischnera natrafia wiara. Została także podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak te zagrożenia przezwyciężać. Tym, co pozwala pokonać zagrożenia, jest zakorzenienie w swej wiary w jej źródle, którym jest Ewangelia i czuwanie, by nie oddalać się od tego źródła.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie